PRIVACY STATEMENT

Doel van deze verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 Dienstverlening en de AVG

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij onder meer via deze privacyverklaring en in de overeenkomsten die we met onze opdrachtgevers sluiten;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • wij u wijzen op uw rechten om persoonsgegevens op uw schriftelijke aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Over ons

ZorgTTP is, als gespecialiseerde partij in het optimaliseren van de veilige uitwisseling van persoonsgegevens, zeer begaan met de zorgvuldige omgang met privacy en persoonsgegevens. Wij werken continu aan het verbeteren en het afstemmen van ons privacy beleid op de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens

ZorgTTP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken beveiligen wij dan ook zorgvuldig. ZorgTTP is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door u opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door u gevraagde dienst. ZorgTTP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden die hier worden toegelicht:

  • Bieden van informatie en ondersteuning;
  • Authenticatie;
  • Logs

 Bieden van informatie en ondersteuning

Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website www.zorgttp.nl dan worden persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De door u via contactformulieren aangeboden gegevens worden door ZorgTTP gebruik voor:

  • het verstrekken van informatie over of het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van onze dienstverlening.
  • Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, maken wij bij de uitvoering daarvan gebruik van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u het contactformulier op de website va ZorgTTP invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Authenticatie

ZorgTTP maakt gebruik van digitale certificaten om de identiteit te valideren van organisaties die onze diensten gebruiken om gegevens te versleutelen. Bij het verstrekken van certificaten en accounts worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Logs

Zowel bij bezoek van de ZorgTTP website als bij gebruik van onze software worden gegevens bijgehouden in tekstbestanden, oftewel logbestanden. Denk bijvoorbeeld aan uw IP-adres. Dit doen wij voor technische doeleinden. Het logbestand van de website wordt één maand bewaard en de overige logbestanden maximaal twee jaar.

 Publicatie en Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Daarnaast maken we deze nooit op enigerlei wijze bekend aan derden door publicatie.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst en kunnen worden gebruikt voor optimalisatie van het functioneren van de website en de bezoekerservaring. ZorgTTP heeft bewust gekozen om voor geen enkel doel cookies te verzamelen. Onze website is 100% cookie vrij.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden zoals onze profielen op enkele social media. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan de privacy statement zijn vermeld of via het contactformulier op deze website.

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming

Joost Verduijn
T: +31 (0)30-63 606 49
E: FG@zorgttp.nl

Versie: 14 april 2021