PRIVACY STATEMENT

Doel van deze verklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Over ons
ZorgTTP is als, gespecialiseerde partij in het optimaliseren van de veilige uitwisseling van persoonsgegevens, zeer begaan met de zorgvuldige omgang met privacy en persoonsgegevens. Wij werken continu aan het verbeteren en het afstemmen van ons privacy beleid op de wettelijke verplichtingen.

Deze website
Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website www.zorgttp.nl dan worden persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan uw e-mailadres of telefoonnummer. ZorgTTP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken beveiligen wij dan ook zorgvuldig.
Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. ZorgTTP is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door u opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door u gevraagde dienst

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht

Doelen van de verwerking

Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, maken wij bij de uitvoering daarvan gebruik van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.
Daarnaast worden door u via contactformulieren aangeboden gegevens door ZorgTTP gebruik voor het verstrekken van informatie over of het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van onze dienstverlening.

  Publicatie en Verstrekking aan derden

  Uw gegevens worden door ZorgTTP nooit aan derden verstrekt, of op enige wijze gepubliceerd. Op deze website zijn enkele social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de aanbieders van deze social media diensten uw persoonsgegevens. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van deze aanbieders.

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

  Beveiliging

  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  – Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
  websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Contactformulier en het gebruik van uw persoonsgegevens

  Als u het contactformulier op de website va ZorgTTP invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Dienstverlening en de AVG

  Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij onder meer via deze privacyverklaring en in de overeenkomsten die we met onze opdrachtgevers sluiten
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • wij u wijzen op uw rechten om persoonsgegevens op uw schriftelijke aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

  Uitvoeren opdracht

  Wanneer u bij ons een opdracht plaatst, maken wij bij de uitvoering daarvan gebruik van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan onze website staan vermeld of via het contactformulier op deze website.

  Versie: 19 april 2018