Onze organisatie

 

 

Stichting ZorgTTP is de ‘trusted third party’ bij het opzetten van ketens om informatie over individuen uit te wisselen. De kerntaak van ZorgTTP is de privacy van individuen in deze ketens te beschermen.

De medewerkers van ZorgTTP

 

 

Privacy, data en zorg

Actuele data is enorm belangrijk voor onderzoek en beleid. Wij brengen vraag en aanbod op uiterst veilige wijze bij elkaar.

Betrokken en scherpzinnig

De bescherming van de privacy van individuen staat bij ons altijd voorop. We zijn continu alert op kansen en bedreigingen.

Deskundig en in ontwikkeling

Wij zijn experts in pseudonimisatie en encryptie. We werken er elke dag keihard aan om in onze wereld voorop te blijven lopen.

Klantgericht en open minded

Zorgverleners, beleidsmakers, farmaceuten, onderzoekers, allemaal werken ze aan een betere gezondheidszorg. Wij zijn de verbindende partij die iedereen verder helpt.

Onze organisatie

Klein, maar vitaal
ZorgTTP is in 2007 gestart als stichting en dat zijn wij nog steeds. Inmiddels werken wij met 10 adviseurs en technici aan uiteenlopende onderwerpen op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Oorspronkelijk alleen voor organisaties binnen de zorg, maar inmiddels ook daarbuiten: overheid, onderwijs, justitie en welzijn. Lees onze referenties voor een indruk van onze klantenkring.

Onze dienstverlening omvat technische maatregelen, zoals pseudonimisatie of encryptie, én advies binnen de keten van informatievoorziening. Wij adviseren bij de afweging welke informatie wordt verzameld en welke gegevens daarbij dienen te worden bewerkt. Wij vervullen de rol van zowel technische als adviserende partner al sinds onze start in 2007.

Leidende rol
Wat wij met elkaar gemeen hebben is onze intensieve betrokkenheid bij de enorme ontwikkelingen die ons te wachten staan. De hoeveelheid zorgdata groeit exponentieel, de vraag ernaar eveneens. Het is onze ambitie, een sterk gevoel van verantwoordelijkheid van ons hele team, om hierin een leidende rol te blijven spelen.

Compleet dienstenpakket
Een aantal diensten en activiteiten leveren wij zelf, zoals productontwikkeling, de servicedesk en regievoering over de productie en over software-ontwikkeling. Voor specifieke werkzaamheden, zoals software-ontwikkeling zelf, audits, juridische advisering, strategie-ontwikkeling en marktonderzoek, vertrouwen wij op de expertise van een breed netwerk aan ervaren specialisten.

Het Shared Service Center van IVZ ondersteunt ons bij de financiële administratie, personele zaken en technisch systeembeheer.

Wij helpen u graag verder met veilige data
We adviseren over privacy verhogende maatregelen wanneer u (persoons)gegevens wilt verzamelen. Daarnaast leveren we diverse technische diensten om uw behoeften te vervullen.

Symposium bij 10 jaar ZorgTTP

In november 2017 vierde ZorgTTP haar 10-jarig jubileum. Het symposium stond symbool voor de verbindende rol die wij in de markt spelen.