Onze organisatie

Stichting ZorgTTP is de ’trusted third party’ bij het opzetten van ketens om informatie over individuen uit te wisselen. De kerntaak van ZorgTTP is de privacy van individuen in deze ketens te beschermen. 

Privacy, data en zorg

Actuele data is enorm belangrijk voor onderzoek en beleid. Wij brengen vraag en aanbod op uiterst veilige wijze bij elkaar.

Betrokken en scherpzinnig

De bescherming van de privacy van individuen staat bij ons altijd voorop. We zijn continu alert op kansen en bedreigingen.

Deskundig en in ontwikkeling

Wij zijn experts in pseudonimisatie en encryptie. We werken er elke dag keihard aan om in onze wereld voorop te blijven lopen.

Klantgericht en open minded

Zorgverleners, beleidsmakers, farmaceuten, onderzoekers, allemaal werken ze aan een betere gezondheidszorg. Wij zijn de verbindende partij die iedereen verder helpt.

Onze organisatie

Klein, maar vitaal
ZorgTTP is in 2007 gestart als stichting en dat zijn wij nog steeds. Inmiddels werken wij met 10 adviseurs en technici aan uiteenlopende onderwerpen op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Oorspronkelijk alleen voor organisaties binnen de zorg, maar inmiddels ook daarbuiten: overheid, onderwijs, justitie en welzijn. Lees onze referenties voor een indruk van onze klantenkring.

Onze dienstverlening omvat technische maatregelen, zoals pseudonimisatie of encryptie, én advies binnen de keten van informatievoorziening. Wij adviseren bij de afweging welke informatie wordt verzameld en welke gegevens daarbij dienen te worden bewerkt. Wij vervullen de rol van zowel technische als adviserende partner al sinds onze start in 2007.

Leidende rol
Wat wij met elkaar gemeen hebben is onze intensieve betrokkenheid bij de enorme ontwikkelingen die ons te wachten staan. De hoeveelheid zorgdata groeit exponentieel, de vraag ernaar eveneens. Het is onze ambitie, een sterk gevoel van verantwoordelijkheid van ons hele team, om hierin een leidende rol te blijven spelen.

Compleet dienstenpakket
Een aantal diensten en activiteiten leveren wij zelf, zoals productontwikkeling, de servicedesk en regievoering over de productie en over software-ontwikkeling. Voor specifieke werkzaamheden, zoals software-ontwikkeling zelf, audits, juridische advisering, strategie-ontwikkeling en marktonderzoek, vertrouwen wij op de expertise van een breed netwerk aan ervaren specialisten.

 

Wij helpen u graag verder met veilige data
We adviseren over privacy verhogende maatregelen wanneer u (persoons)gegevens wilt verzamelen. Daarnaast leveren we diverse technische diensten om uw behoeften te vervullen.

Succesvolle opening nieuwe locatie

Met trots kijken wij terug op een succesvolle middag! We hebben de opening van ons pand gecombineerd met het delen van kennis en waren blij verrast door de grote opkomst. Dank aan een ieder voor de bijdrage aan deze middag.

Op veler verzoek hebben we de presentaties die gebruikt zijn tijdens ons event op dinsdag 5 november online beschikbaar gemaakt.

Uiteraard hoort bij iedere presentatie ook een verhaal. Neem daarom gerust contact met ons op indien de slides alleen onvoldoende duidelijk zijn of als u verder zou willen praten over een onderwerp.