Downloads

Beschikbare Privacy- en Verzend Modules

Een aantal opdrachtgevers heeft ons gevraagd de software online beschikbaar te stellen. Onderstaand kunt u de software en handleiding voor installatie en gebruik. downloaden. Wanneer uw software hier niet tussen staat neem dan contact op met de servicedesk.

Release notes gPVM

De gPVM bevat gemeenschappelijke functies die in iedere PVM aanwezig zijn. De gPVM maakt altijd deel uit van een PVM. Volledigheidshalve worden release notes van deze component gepubliceerd voor IT professionals. 

 

Servicedesk

Onze servicedesk is dagelijks te bereiken van 8:30 – 17:00 uur op: servicedesk@zorgttp.nl of 030-63 60 649 \ 085-00 66 871.

Certificaten

De Privacy- en Verzend Module (PVM) maakt gebruik van een digitaal certificaat voor het beveiligen van de gegevens die u wilt gaan verzenden. U kunt dit certificaat zien als een handtekening waarmee u het bestand dat u gaat aanleveren ondertekent. Wij kunnen hiermee vaststellen dat het bestand van u afkomstig is.

Akwa GGZ

Data delen met GGZ Dataportaal via Privacy Verzend Module (PVM)

In de ggz is veel data beschikbaar die met behulp van analyses en datavisualisaties inzicht kunnen geven in mogelijkheden voor verbetering van kwaliteit van zorg. GGZ Dataportaal ondersteunt de ggz bij het verzamelen, visualiseren en analyseren van data ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Afhankelijk van het doel en type data heeft GGZ Dataportaal diverse mogelijkheden voor het verzamelen van data. Heb je als lerend netwerk, organisatie of zorgprofessional wensen, neem dan contact op met GGZ Dataportaal.

Waarom de PVM gebruiken?

In opdracht van Akwa GGZ heeft ZorgTTP een Privacy Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het delen van data met GGZ Dataportaal. Met deze versie van de PVM kan zowel de pseudonieme dataset als de anonieme dataset gedeeld worden. ZorgTTP stuurt de informatie alleen door naar Akwa GGZ en bewaart deze informatie zelf niet.
Wat betreft de pseudonieme dataset zorgt de PVM ervoor dat GGZ Dataportaal alleen data ontvangt waarvoor patiënten uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Daarnaast worden de patiëntidentificatiesleutels – het patiëntnummer en het zorgtrajectnummer – gepseudonimiseerd voordat de data bij GGZ Dataportaal binnenkomt. Tenslotte wordt het viercijferige postcodegebied omgezet in de Sociaal Economische Status (SES) en de Urbanisatiegraad (URB) van een patiënt.
Voor de anonieme dataset geldt dat de data die GGZ Dataportaal ontvangt van zorgaanbieders al aan de bron geanonimiseerd is.. Middels de PVM worden er verdere grenzen gesteld aan de mogelijke herleidbaarheid van data door met conversies en een drempelwaarde te werken. Met de drempelwaarde wordt gecontroleerd of een element (zorgtraject of meting) minimaal vijf records bevat. Dit is de ondergrens voor het delen van gegevens binnen dat element. Alle records die niet aan de drempelwaarde voldoen worden niet gedeeld door ZorgTTP met GGZ Dataportaal

Hieronder staan de links naar de PVM Akwa GGZ. De installatiehandleiding download je hier.

CBS

In opdracht van het CBS verzorgt ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige (persoons)gegevens. ZorgTTP voert deze verwerkingen uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens, die door het CBS worden gebruikt voor de uitvoering van haar wettelijke taken.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM) CBS, is benodigd om bestanden met persoonsgegevens of pseudoniemen aan het CBS te kunnen leveren. Hieronder vindt u de downloadlinks naar de PVM CBS.

De bijbehorende handleiding voor installatie en gebruik vindt u hier.
De bijbehorende aanleverspecificaties vindt u hier.

 
DHD
In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit van patiëntgegevens in het kader van uw aanlevering aan de LBZ (inclusief aanleveringen van Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) ten behoeve van de financiële LBZ) en de LTR.

De huidige Privacy- en Verzend Module is de PVM versie 9.0. Deze PVM ondersteunt de volgende datamodellen: LBZ Medisch 9.0 en LBZ Financieel 24.0

De huidige datamodellen zijn beschikbaar via de website van DHD.

Indien u niet beschikt over Java 17 of hoger zal tijdens de installatie van de PVM automatisch Java versie 17 op uw computer worden geïnstalleerd. Indien u zelf Java 17 of hoger voorafgaand aan de PVM installatie wilt installeren, kunt u kiezen voor Java van Adoptium.

Hieronder vindt u de links naar de PVM-DHD. De bijbehorende handleiding voor installatie en gebruik vindt u hier.

Versie 9.0

DIS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt in het landelijke dbc- informatiesysteem (DIS) informatie over gedeclareerde zorg in de gespecialiseerde ggz, basis-ggz, forensische zorg en de medisch specialistische zorg.

Door de aangeleverde gegevens krijgt de NZa inzicht in de zorg die zorgaanbieders leveren. De gegevens zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen uit de dagelijkse zorgpraktijk.

De NZa zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en deelt deze met een aantal publieke instanties. Gegevens worden aan het DIS aangeleverd met behulp van pseudonimisatiesoftware, de privacy en verzendmodule (PVM). U kunt de PVM downloaden op de DIS-portal.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de NZa of neem contact op met het Informatie- en Contactcentrum:

Via WhatsApp op 088 – 770 87 70 (de NZa beantwoordt vragen tussen 09:00 en 17:00 uur)
Via e-mail info@nza.nl

 

HEBON

In opdracht van en in afstemming met het NKI-AvL voert ZorgTTP voor Hebon Centraal de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

Hieronder vindt u de links naar de benodigde software (Privacy- en Verzendmodule) om gegevens aan te leveren ten behoeve van Hebon Centraal. De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u  hier. Daarnaast vindt u de berichtspecificaties en instructie voor het delen van het certificaat in dit document. Let op: Lees deze documenten zorgvuldig voordat u bestanden gaat verzenden.

 

LADIS

In opdracht van de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS).
LADIS is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en de verslavingszorgreclassering. LADIS wordt beheerd door de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) te Houten.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden. Hieronder vindt u de links naar de PVM LADIS. De installatiehandleiding downloadt u hier.

Nivel Register Leren van Data in Verpleeghuizen

U kunt hier de PVM en handleiding downloaden om data aan te leveren voor het Nivel Register Leren van Data in Verpleeghuizen (RLV).

PVM RLV 1.1

Hieronder vindt u de links naar de PVM RLV.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

Nivel Zorgregistraties
Door de komst van de integrale bekostiging, de directe toegankelijkheid van diverse zorgverleners en de aandacht voor preventie in de zorg neemt de verwevenheid van zorgdisciplines en instellingen in de eerstelijnszorg toe. Het Nivel ontwikkelt daarom een multidisciplinair informatiesysteem dat in deze behoefte kan voorzien. ZorgTTP heeft in opdracht van Nivel een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudonimiseren van informatie afkomstig van diverse eerste lijn zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, huisartsenposten, oefentherapeuten, logopedisten, ketenzorgverleners en apothekers.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. U kunt hiervoor ook uw VECOZO systeem certificaat gebruiken. Let u er wel op dat u eerst een overeenkomst met Nivel sluit. Zie voor meer informatie de handleiding.

PVM Nivel 6.1.1

Hieronder vindt u de links naar de PVM Nivel.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

Palga

Palga (Pathologisch en Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) verzamelt en stelt historische pathologiedata beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en ter bevordering van de kwaliteit van zorg. Alle pathologie laboratoria in Nederland zijn aangesloten op deze infrastructuur. Onderzoekers kunnen cohort-zoekvragen bij Palga indienen. Zie de website van Palga voor informatie over de aanvraagprocedure. De pseudonimisatie van de cohort-zoekvragen wordt door ZorgTTP verzorgd.

De cohort-gegevens worden aan Palga aangeleverd met behulp van pseudonimisatiesoftware, de privacy en verzendmodule (PVM). Hieronder vindt u de links naar de PVM Palga CHZ.

De installatie handleiding downloadt u hier.

RVE, GIP, ZPD
Risicoverevening (RVE)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van de Risicoverevening. Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars.
 
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)
In GIP verzamelt het Zorginstituut systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg).
 
Zorgprestaties en declaraties (ZPD)
Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars.
 
De pseudonimisatiesoftware
Neem a.u.b. contact op met de servicedesk als u wilt beschikken over de software, Privacy Verzend Module (PVM), benodigd voor het aanleveren van bestanden voor de RVE, GIP en ZPD.
Santeon FarmaDatabase

In opdracht van en in afstemming met Santeon voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van gegevens.

De pseudonimisatiesoftware

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM Santeon FarmaDatabase 1.3.
De installatiehandleiding downloadt u hier.

SpoedZorgNet

In opdracht van en in afstemming met SpoedZorgNet voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM SpoedZorgNet 1.3.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

SFK

In opdracht van en in afstemming met SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM SFK 3.5
De installatiehandleiding downloadt u hier.

Stichting Dataplatform Midden-Holland

ZorgTTP heeft in opdracht van Stichting Dataplatform Midden-Holland een pseudonimisatieketen ontwikkeld waarmee gegevens door middel van de Privacy- en Verzend Module (PVM) gepseudonimiseerd kunnen worden aangeleverd.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig.
Dit certificaat kunt u aanvragen bij de Servicedesk.

Hieronder vindt u de links naar de PVM Stichting Dataplatform Midden-Holland.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

UMCG UCP
Voor de afdeling UCP van het UMCG voert ZorgTTP voor verschillende onderzoekstrajecten middels RQ-MIS en RoQua, de pseudonimisatie uit.
Deelnemende partijen zoals GGZ instellingen kunnen hieronder de PVM downloaden, om hun bestanden voor pseudonimisatie aan te bieden. Hieronder vindt u de links naar de PVM UMCG UCP. De installatiehandleiding downloadt u hier.
VOLANDIS
In opdracht van en in afstemming met Volandis (kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
U kunt hier de PVM Volandis versie 2.3 downloaden.

VUmc A-PROOF
Binnen de A-PROOF studie wordt op basis van retrospectieve data een op tekstmining gebaseerd datascience model ontwikkeld dat in staat is om functionele uitkomsten voor de individuele patient met COVID-19 te herkennen en te voorspellen.

Voor de beveiliging van persoonsgegevens kan gebruik worden gemaakt van de Privacy- en Verzend Module (PVM) VUmc A-PROOF.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. Neemt u hiervoor contact op met de Servicedesk.

PVM VUmc A-PROOF 1.0 

Hieronder vindt u de links naar de PVM VUmc A-PROOF.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

Releasenotes ZorgTTP generieke Privacy- en Verzend Module

Bij het configureren van nieuwe versies van de PVM zal gebruikt worden gemaakt van deze gPVM. In uw PVM kunt u in de map ‘lib’ de gebruikte versie van de gPVM afleiden uit het bestand ‘gpvm.x.x.x.jar’.

releasenotes gPVM 7.5.0

releasenotes gPVM 7.4.0

releasenotes gPVM 7.3.0

releasenotes gPVM 7.2.0

releasenotes gPVM 7.1.0

releasenotes gPVM 7.0.0

releasenotes gPVM 6.5.0