Nieuws

18 oktober update CMT- en TRES-platform

18 oktober update CMT- en TRES-platform

  Dinsdag 18 oktober worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn. De...

Lees meer

Nieuwsbericht Registratieonderzoek ELV

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is per 1 juli 2022 gestart met een registratieonderzoek om toe te werken naar een toekomstige, passende bekostiging voor eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv (ELV). Het doel van het onderzoek is om de toekomstige bekostiging...

Lees meer
ZorgTTP vervangt huidige TLS certificaten

ZorgTTP vervangt huidige TLS certificaten

Op 1 november 2021 gaat ZorgTTP de huidige TLS-certificaten van www.zorgttp.nl en secure.zorgttp.nl vervangen. Het huidige certificaat van leverancier DigiCert wordt vervangen door een certificaat van leverancier Let's Encrypt. Let's Encrypt is een veelgebruikte...

Lees meer