Hans van Vlaanderen

Directeur

 

Hans is sinds 2016 directeur van ZorgTTP. Vanaf de start in 2007 werkte hij als adviseur bij ZorgTTP en was hij betrokken bij de opzet van het pseudonimisatieplatform voor DBC Informatiesysteem en Risicoverevening twee dataverzamelingen op landelijke schaal met grote hoeveelheden gevoelige informatie voor beleid en onderzoek.

‘Passende oplossingen voor privacybescherming vereisen dat steeds opnieuw de optimale combinatie gezocht wordt tussen ‘People, Process en Technology’. Dat is geen eenvoudige opgave. Wij helpen onze opdrachtgevers bij deze puzzel met advies en diensten op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens in geautomatiseerde gegevensverwerkingen.’

Michiel Vlastuin

Adviseur

 

Michiel focust zich als adviseur bij ZorgTTP op zorginformatiemanagement. Hij werkt al sinds dag 1 voor ZorgTTP. Hij werkte de afgelopen jaren met diverse interessante opdrachtgevers samen in de ontwikkeling van pseudonimisatie voor databanken als NIVEL en PALGA.

Het is ontzettend interessant om samen met opdrachtgevers een oplossing te zoeken waarbij we enerzijds rekening houden met de privacy van burgers en anderzijds onderzoek naar empirische data mogelijk maken.’

Marnix Bindels

Software architect

 

Marnix is als software architect bij ZorgTTP betrokken bij het pseudonimisatieplatform en het implementatietraject voor nieuwe opdrachtgevers. Hij past de techniek aan en breidt die uit op basis van de specifieke wensen van de opdrachtgevers.

‘Ik streef naar een naadloze integratie tussen de privacy-verbeterende methodes van ZorgTTP en de omgeving waarbinnen zorgverleners hun administratie voeren. State of the art cryptografie toepasbaar maken, is een grote uitdaging. Die neem ik graag aan!’

Tom de Vos

Programmeur

 

Tom is in de rol van programmeur betrokken bij aanpassingen van de software van ZorgTTP’s pseudonimisatieplatform. Het verzorgen van op maat gesneden software configuratie is zijn tweede taak.

Joost Verduijn

Adviseur en Functionaris Gegevensbescherming

 

Joost Verduijn is werkzaam als adviseur bij ZorgTTP. Met de studie rechten en de CIPP/e certificering op het gebied van gegevensbescherming beschikt hij over de nodige bagage om zich in complexe vraagstukken op het snijvlak van ICT, onderzoek en en gegevensbescherming te verdiepen en deze vervolgens te vertalen naar praktische en resultaatgerichte adviezen.

Na zijn studie heeft hij ervoor gekozen om zijn belangstelling voor techniek en privacy te combineren met zijn juridische kennis. Die combinatie heeft hij gevonden bij ZorgTTP. Als adviseur is Joost verantwoordelijk voor het adviseren over technische/organisatorische beveiligingsmaatregelen en project- en contractmanagement.

‘Ik zie zowel het belang voor de bescherming van de privacy als het nut van het gebruik van persoonsgegevens in. Samen komen we tot een privacy vriendelijke oplossing, waarbij het resultaat niet uit het oog is verloren.’

Sinds maart 2021 is Joost naast adviseur ook Functionaris Gegevensbescherming bij ZorgTTP.

 

 

 

André Kaldenhoven

DevOps engineer

 

Andre is bij ZorgTTP werkzaam als DevOps engineer.

‘Ik ben gek op alles waar een pinguin op staat. In mijn werk als dev-ops engineer kom ik die gelukkig vaak genoeg tegen. Bij ZorgTTP kan ik mijn voorliefde voor digital security kwijt en ben ik verantwoordelijk voor het in stand houden van onze productiesystemen’.

Martijn Kuijpers

Adviseur

 

Martijn is na zijn promotietraject aan de Radboud Universiteit als adviseur bij ZorgTTP komen werken. Tijdens zijn promotie heeft hij hands-on ervaring opgedaan met de dienstverlening van ZorgTTP op het gebied van het pseudonimiseren en koppelen van medische gegevens voor onderzoek. 

 

 

 

Bastiaan van Schijndel

Adviseur

 

Bastiaan is werkzaam als adviseur bij ZorgTTP. Hij heeft Management of Innovation gestudeerd met specifieke aandacht voor innovatie in het veld van life sciences. Naast het adviseren over onze dienstverlening is hij betrokken bij het ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe vormen van privacybeschermende maatregelen.

Jos Leijdekkers

Financiën

 

Jos is een zeer ervaren administratieve duizendpoot die de directie ondersteunt op het gebied van financiën en HR. Vanuit zijn jarenlange ervaring is hij in staat om de complete financiële huishouding te runnen; van facturatie tot budgetteringsvraagstukken en strategisch advies.  

 

 

 

Edith Roerhorst

Operationeel beheer en servicedesk

 

Edith heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van gebruikers van de software, is bekend met het gebruik van certificaten en het versturen van digitale berichten. Vanuit haar achtergrond in de verzekeringen is zij bekend met bescherming van de privacy en dit bij elkaar zorgt voor een logische overstap naar ZorgTTP waar zij dit allemaal in de praktijk mag brengen.

 

 

 

Mark van Kersen

Operationeel beheer en servicedesk

Mark bewaakt vanuit zijn rol van operationeel beheerder de productiesystemen en beantwoordt tweedelijns hulpvragen van gebruikers van onze software. Hij heeft in die rol ruime ervaring opgedaan bij zijn voorgaande werkgevers. Mark is niet snel van zijn stuk te brengen en bijt zich graag vast in complexe vragen. In zijn vrije tijd trekt hij er graag op uit met zijn gezin en de caravan.

 

 

 

Leon de Jong

Adviseur

 

Leon heeft in 2020 zijn master IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Gedurende zijn studietijd heeft hij een grote interesse ontwikkelt in de zorg, wetenschap en juridisch-ethische dilemma’s. Als adviseur brengt hij dit bij Stichting ZorgTTP in de praktijk door opdrachtgevers concrete technische en juridische oplossingen te bieden voor complexe dataverwerking- en privacyvraagstukken.

Veel mensen ervaren de AVG als een belemmering voor (data)onderzoek. Door gebruik te maken van de pseudonimisatie- en adviesdiensten van Stichting ZorgTTP, kun je echter aantoonbaar compliant met de AVG zijn. Bovendien kan data veilig worden verwerkt waarbij tegelijkertijd geen afbreuk aan de rechten van de betrokkene wordt gedaan. Dit leidt niet alleen tot meer vertrouwen vanuit de betrokkene maar je kunt je hiermee ook onderscheiden van concurrenten.”

Jaïr van Eer

Cloud Engineer

 

Jaïr is als cloud engineer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van cloud based systemen. Door het toepassen van cloud native concepten en functies helpt hij ZorgTTP om de dienstverlening steeds opnieuw aan te passen aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.