21 februari update CMT- en TRES-platform

21 februari update CMT- en TRES-platform

 

Dinsdag 21 februari worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De planning m.b.t. de Linux/Windows updates voor 2023 is

 • 21 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 16 mei 2023
 • 20 juni 2023
 • 18 juli 2023
 • 15 augustus 2023
 • 19 september 2023
 • 17 oktober 2023
 • 21 november 2023
 • 19 december 2023

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.

Samenwerking ZorgTTP en Farminform

Samenwerking ZorgTTP en Farminform

Met het ondertekenen van de overeenkomst bevestigen Hans van Vlaanderen, directeur
Stichting ZorgTTP (links op de foto) en Luuk Renfurm, directeur Farminform, de start van de samenwerking.

ZorgTTP en Farminform gaan een samenwerking aan met als doel ‘het veilig ontsluiten van zorgdata,’ zodat het structureel aanbieden van inhoudelijk sterke dataproposities richting het zorgveld mogelijk wordt. Door duurzame en betrouwbare gegevensuitwisseling met zorgpartijen kunnen deze dataproposities een inhoudelijke bijdrage leveren aan gepast geneesmiddelengebruik in Nederland.
Stichting ZorgTTP is, sinds 2007, als Trusted Third Party (TTP) een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van Privacy Enhancing Technologies voor beleid en onderzoek (PET). Door opdrachtgevers te ondersteunen bij het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en het pseudonimiseren van persoonsgegevens wordt veilige uitwisseling van persoonsgegevens gefaciliteerd en kan aantoonbaar worden voldaan aan de privacywetgeving.

Farminform is de landelijke, betrouwbare en onafhankelijke datatrust voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg. Daarnaast faciliteert Farminform een veilige data-uitwisseling voor zorgverleners, overheden en bedrijfsleven én initieert zij verschillende vormen van samenwerking met als doel ‘het effectief beantwoorden van klinische zorgvragen en het leveren van een bijdrage aan gepast geneesmiddelengebruik.’

Door de samenwerking tussen ZorgTTP en Farminform wordt het mogelijk om data van verschillende zorgpartijen beter te combineren en inzichtelijk te maken. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten.

Luuk Renfurm, directeur Farminform: “De afgelopen periode hebben wij uitstekende ervaring opgedaan met het deskundige en hoogwaardige team van specialisten bij ZorgTTP. Door het partnerschap met een gerenommeerde partij als Stichting ZorgTTP kunnen wij de samenwerking met het zorgveld de aankomende jaren verbreden en verdiepen én invulling geven aan datagedreven werken.”

Hans van Vlaanderen, directeur Stichting ZorgTTP: “Door de samenwerking met Farminform aan te gaan, bieden we ons netwerk de mogelijkheid om data afkomstig uit de farmaceutische kolom via ons pseudonimisatie platform technisch koppelbaar te maken met (gepseudonimiseerde) data uit andere segmenten binnen het zorginformatiedomein. Daarbij vormt het juridische kader het vertrekpunt voor de keuze van de in te zetten technologieën om veilige datasamenwerking mogelijk te maken.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting ZorgTTP, drs. Hans van Vlaanderen, +31 306 360 649, hans.van.vlaanderen@zorgttp.nl
Farminform, Luuk Renfurm, +31 621 695 672, luuk.renfurm@farminform.nl

Jubileumevent 15 jaar ZorgTTP

Jubileumevent 15 jaar ZorgTTP

Stichting ZorgTTP bestaat 15 jaar en dat vieren we met ons jubileum event!

Dinsdag 29 november 2022 brengt ZorgTTP bestuurders, (programma)managers, onderzoekers, datamanagers en beleidsadviseurs samen in Het Spoorwegmuseum om het 15 jarig jubileum te vieren. In een gevarieerd programma wordt zowel teruggekeken naar als vooruitgeblikt op het gebruik van Privacy Enhancing Technologies voor beleid en onderzoek.

Wil je er bij zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op via symposium@zorgttp.nl. Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

 

 

Geen impact Text4shell kwetsbaarheid op ZorgTTP dienstverlening

Geen impact Text4shell kwetsbaarheid op ZorgTTP dienstverlening

Wat is er aan de hand?

Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft een zogenaamd HIGH/HIGH beveiligingsadvies uitgebracht naar aanleiding van een kwetsbaarheid in Apache Common Text. ZorgTTP heeft onmiddellijk geïnventariseerd welke maatregelen te nemen. Omdat niet aan de criteria wordt voldaan waaronder de kwetsbaarheid uitgebuit kan worden bestaat er geen acuut risico op uitbuiting.

Welke acties heeft ZorgTTP ondernomen?

De volgende acties zijn, in lijn met het advies van het NCSC, sinds bekendmaking van de kwetsbaarheid uitgevoerd.

 1. Inventarisatie gebruik Apache Common Text (18-10-2022)
 2. Analyse of wordt voldaan aan de criteria om de kwetsbaarheid uit te buiten (18-10-2022).
 3. Update Apache Common Text naar versie 1.10.0 (18-10-2022)

Uitkomst van de inventarisatie en daarop volgende analyse is dat het voornaamste criterium voor misbruik de mogelijkheid is om externe input in aanraking te brengen met de kwetsbare component. Dit betekent dat De pseudonimisatiedienst in de componenten PVM (verzendmodule), CMT en DRM (onvangstmodule) wel een kwetsbare versie van Apache Common Text bevat, maar dat:

 • De Centrale Module TTP (CMT) van het ZorgTTP pseudonimisatieplatform niet voldoet aan het criterium om de kwetsbaarheid uit te buiten .
 • De PVM en DRM clients voor verzenden en ontvangen van te pseudonimiseren gegevens niet voldoen aan het criterium om de kwetsbaarheid uit te buiten.
 • Encryptiedienst TRES niet wordt geraakt door dit incident;

 Waarom is CMT niet kwetsbaar?

 • Er zijn geen internet-facing componenten die direct benaderbaar zijn of die gebruik maken van Apache Common Text.

Waarom zijn de PVM en DRM niet kwetsbaar?

 • De software opereert niet als een server die wacht op binnenkomende verzoeken en voldoet daarmee niet aan de eerder genoemde criteria. De PVM of DRM is dus geen server maar een client, die alleen met ZorgTTP contact heeft door dat contact alleen tijdens gebruik zelf actief te leggen.

Vervolgacties

De volgende acties worden momenteel uitgevoerd

 • Update naar Apache Common Text naar versie 1.10.0. Er is sinds 18 oktober 2022 een nieuwe versie de PVM en DRM clients beschikbaar met deze versie. Deze zullen via het reguliere releaseproces beschikbaar worden gesteld.
 • Op verzoek kunnen versneld nieuwe versies van de PVM en DRM clients versneld beschikbaar worden gesteld.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande dan staan wij u graag te woord. Neem contact met ons op via onze servicedesk.

 

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie verlengt overeenkomst met ZorgTTP

Sinds 2018 beveiligt ZorgTTP persoonsgegevens binnen de Europese Database van Terroristen (EDT) van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De EDT ondersteunt een Europees, wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van personen die veroordeeld zijn voor terrorisme. Voor de EDT zet ZorgTTP encryptiedienst TRES in, wat staat voor ‘Trusted Reversible Encryption Service’. Met behulp van deze encryptiedienst kunnen gebruikers die over de juiste autorisatie beschikken persoonsgegevens op een veilige wijze encrypteren en decrypteren. TRES is daarmee een voorbeeld van een Privacy Enhancing Technology (PET). Met de verlenging van de overeenkomst is de beveiliging van de persoonsgegevens in de EDT voor ten minste de komende 5 jaren gegarandeerd. Het NIFP kan daarmee op een AVG conforme wijze wetenschappelijk onderzoek doen. Hiermee draagt ZorgTTP haar steentje bij aan een veiligere samenleving.

Storing DIS-portal verholpen

De op 29 september ontstane storing op de DIS-portal is verholpen en het is dus weer mogelijk om met de PVM DIS informatie aan de NZa aan te leveren