Advies privacy-bescherming

Bescherming van privacygevoelige gegevens begint met een goed advies. Wat zijn de risico’s, hoe pakt u het aan, waarmee moet u rekening houden? Vanuit onze expertise adviseren wij op alle relevante terreinen.

Advies van ZorgTTP geeft rust en vertrouwen aan iedereen die met data, privacy en beveiliging te maken heeft.

Hoeveel advies heeft u nodig?

Wat kunt u zelf, wat weet u zelf? Hoe groot is het grijze gebied waar u mogelijk risico’s loopt, omdat u de juiste kennis toch net niet had? Met de bescherming van privacygevoelige data nemen we geen enkel risico. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Hoe we dat doen is een ander verhaal. Wij adviseren over de afweging tussen gebruik en bescherming van gevoelige gegevens. Welke informatie heeft u nodig, wie spelen er een rol in het verwerkingsproces en welke beveiligingsmaatregelen passen bij de risico’s die we zien?

Adviesterreinen ZorgTTP

Wij adviseren organisaties over:

 • Datalogistiek voor beleid en onderzoek
 • Dataminimalisatie
 • Privacy Enhancing Technology  zoals encryptie en pseudonimisatie
 • Wet en regelgeving; in het bijzonder AVG/Wbp
 • Organisatorische maatregelen voor dataprotectie
 • Data governance modellen

Afspraak maken

Als u aan de slag wilt met privacygevoelige data, levert dat snel een grote hoeveelheid vragen op. Wij hebben de kennis en ervaring om al uw vragen zo te beantwoorden dat u er direct mee aan de slag kunt.
Advies varieert van een kort traject tot een uitgebreid onderzoek en adviesrapport. Onze adviezen zijn duidelijk in taal en praktisch.

Keten

De keten van informatievoorziening is ons werkterrein. Bescherming van privacy onze kerntaak.
k

Privacy

Privacy by design en Privacy by default zijn belangrijke uitgangspunten voor elk advies. Denken vanuit privacy is altijd ons startpunt.

~

Techniek & wet

In onze adviezen combineren wij techniek en wet. We kennen de grondslagen van dataverzamelingen en bieden de technieken voor beveiliging van persoonsgegevens.

Neem geen risico's met privacygevoelige data

Haal het maximale uit data binnen de wettelijke kaders.

De 5 meest gestelde vragen over advies privacybescherming

Wat kost advies?
Onze meeste adviezen starten met een tarief van € 1.995,-. Het eerste gesprek is gratis. En als je bij ons langs komt dan doen we er ook nog een koffie bij. We bespreken de vraag en brengen vervolgens een offerte voor het adviestraject uit.
Adviseren jullie ook over de juridische consequenties van de AVG?
Jazeker. We zijn geen juristen, maar we weten wel goed welke maatregelen ingezet kunnen worden om de verwerking passend te beschermen. Daarnaast hebben we een aantal privacy juristen in ons netwerk met wie we regelmatig samenwerken.
Hoe gaat het adviestraject in zijn werk?
Wanneer u ons benadert over een adviestraject doorlopen wij de volgende stappen met u:

 1. Korte telefonische intake of uitgebreide intake bij u
 2. Offerte
 3. Akkoord op offerte of bijgewerkt
 4. Interview(s) en/of workshop(s) met betrokkenen
 5. Kort verslag
 6. Concept adviesrapport
 7. Bespreking
 8. Definitief adviesrapport

U werkt samen met één van onze adviseurs. Die zal zo nodig aanvullende expertise inschakelen. Onze adviseur is altijd uw aanspreekpunt.

Wat staat er in het adviesrapport?
Onze adviesrapporten hebben een standaard opbouw:

 1. Inhoudsopgave
 2. Managementsamenvatting
 3. Inleiding
 4. Uitkomsten interviews
 5. Advies
 6. Maatregelen
 7. Kostenraming
 8. Samenvatting en conclusies
 9. Bronnen

Het resultaat is een praktisch adviesrapport waarmee u zelf aan de slag kunt. Wanneer u na afloop van het adviestraject nog vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.

Met welke partijen werkt ZorgTTP samen voor advies?