Het bestuur

ZorgTTP is in 2007 opgericht. ZorgTTP staat onder leiding van een Raad van Bestuur (Directie). De Raad van Toezicht controleert de directie. De RvT stelt de directeur/bestuurder aan en houdt toezicht op de bedrijfsvoering. Toezichthouders worden op basis van deskundigheid op voor ZorgTTP relevante onderwerpen aangesteld.

Het bestuur en de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting ZorgTTP is per 1 januari 2020 uitgebreid met prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Vanuit haar rol als onderzoeker op het gebied van Persuasive Health Technology vormt ze zowel de link naar de medisch wetenschappelijke state-of-the-art als een uitgebreid netwerk in de publieke en private sector op het gebied van zorgtechnologie. Lisette volgt de per 29 juni 2020 statutair uitgetreden voorzitter van de Raad van Toezicht prof. dr. Arie Hasman op. Marcel Westerhoud neemt het stokje als voorzitter van de Raad van Toezicht over van Arie. 

In de nieuwe samenstelling is de continuïteit binnen de RvT voor de komende jaren geborgd. Daarnaast blijft voor de organisatie waardevolle multidisciplinaire kennis beschikbaar die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ZorgTTP dienstverlening.

Raad van Toezicht ZorgTTP

  • Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen, lid, Hoogleraar Persuasive Health Technology aan de Universiteit Twente
  • Ir. Mark Lenssen, penningmeester, zelfstandig adviseur ML-Zorgadvies
  • Drs. Marcel Westerhoud, voorzitter, partner Ebben Partners

Directie ZorgTTP

Drs. Hans van Vlaanderen

Drs. Marcel Westerhoud

Drs. Marcel Westerhoud

Voorzitter

Drs. Marcel Westerhoud is partner bij Ebben Partners.
Drs. Hans van Vlaanderen

Drs. Hans van Vlaanderen

Directeur

Drs. Hans van Vlaanderen is directeur van ZorgTTP.
Ir. Mark Lenssen

Ir. Mark Lenssen

Penningmeester

Ir. Mark Lenssen is zelfstandig adviseur ML-Zorgadvies.
Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen

Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen

Lid

Prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen is Hoogleraar Persuasive Health Technology aan de Universiteit Twente.