Het bestuur

ZorgTTP is in 2007 opgericht. ZorgTTP staat onder leiding van een Raad van Bestuur (Directie). De Raad van Toezicht controleert de directie. De RvT stelt de directeur/bestuurder aan en houdt toezicht op de bedrijfsvoering. Toezichthouders worden op basis van deskundigheid op voor ZorgTTP relevante onderwerpen aangesteld.

Het bestuur en de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting ZorgTTP is per 1 januari 2017 uitgebreid met ir. Mark Lenssen en drs. Marcel Westerhoud CISSP, SCF. Beide heren worden gedurende het jaar ingewerkt om de statutair uittredende toezichthouders Jan Weber (medio 2017) en Dirk de Jong (2018) te vervangen op de portefeuilles financiën en informatiebeveiliging. Beide heren brengen uitgebreide ervaring mee op het gebied van informatiebeveiliging & risk management, accounting, corporate governance, business development en strategievorming binnen zowel de private als de publieke sector.

Met het aanstellen van de nieuwe toezichthouders is de continuïteit binnen de RvT voor de komende jaren geborgd en komt voor de organisatie waardevolle kennis beschikbaar die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ZorgTTP dienstverlening.

Raad van Toezicht ZorgTTP

  • Prof. dr. Arie Hasman, voorzitter, emeritus Hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Ir. Mark Lenssen, penningmeester, zelfstandig adviseur ML-Zorgadvies
  • Drs. Marcel Westerhoud, lid, partner Ebben Partners

Directie ZorgTTP

Drs. Hans van Vlaanderen

Prof. dr. Arie Hasman

Prof. dr. Arie Hasman

Voorzitter

Prof. dr. Arie Hasman is emeritus Hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Drs. Hans van Vlaanderen

Drs. Hans van Vlaanderen

Directeur

Drs. Hans van Vlaanderen is directeur van ZorgTTP.
Ir. Mark Lenssen

Ir. Mark Lenssen

Penningmeester

Ir. Mark Lenssen is zelfstandig adviseur ML-Zorgadvies.
Drs. Marcel Westerhoud

Drs. Marcel Westerhoud

Bestuurslid

Drs. Marcel Westerhoud is partner bij Ebben Partners.