Referenties beveiliging persoonsgegevens

Wij werken voor diverse organisaties in de zorg, het onderwijs, justitie en welzijn.
Nivel: ‘ZorgTTP is een fijne partner om mee samen te werken’

Organisatie: Nivel
Referent: Elsbeth de Leeuw-Stravers, Coördinator Relatiebeheer & Procesmanager

“ZorgTTP helpt het ons de zorg aan patiënten te volgen door de hele eerste lijn. En dat zonder dat wij de patiënt daadwerkelijk kennen. Door het gebruik van de Privacy Verzend Module (PVM) kunnen deelnemers aan Nivel Zorgregistraties hun data veilig en vanaf de bron gepseudonimiseerd verzenden. Hiermee maakt ZorgTTP het mogelijk dat wij statistisch onderzoek kunnen uitvoeren binnen de wettelijke kaders en volgens de NEN7510 certificering.

Het doel van Nivel Zorgregistraties eerste lijn is: onderzoek doen naar de zorgpaden van patiënten in de gehele eerste lijn. In dit kader beheert het Nivel een landelijk representatief netwerk van huisartsen, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten

Onze ervaring is dat de mensen van ZorgTTP altijd mee willen denken over oplossingen om ons onderzoek mogelijk te maken, waarbij er goede balans is tussen juridische aspecten en praktische uitvoering. Het maakt niet uit wat de vraag is, er komt altijd een oplossing. Dat maakt ZorgTTP voor het Nivel een fijne partner om mee samen te werken!”

Pseudonimisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In Nederland hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht en is er een verbod op premiedifferentiatie. Dat betekent dat alle Nederlanders – ongeacht hun gezondheid – zich kunnen verzekeren en dezelfde zorgpremie betalen. Om een gelijk speelveld te creëren, worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor voorspelbare gezondheidsverschillen van verzekerden in hun portefeuille. De informatie die noodzakelijk is voor de risicoverevening is afkomstig van de verzekeraars, de belastingdienst en het UWV.

Het ministerie van VWS – opdrachtgever Risicoverevening – wil dat de informatie op verantwoorde manier wordt aangeleverd. ZorgTTP voorziet in de pseudonimisering van de persoonsgegevens conform de door het ministerie van VWS opgestelde specificatie en ZorgTTP maakt daarmee veilige verzameling en analyse van de informatie mogelijk.

Pseudonimisatie voor het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Organisatie: PALGA

PALGA heeft als doel het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening binnen, maar ook tussen de laboratoria voor pathologie. PALGA doet dit door de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan de gezondheidszorg.

Alle pathologische laboratoria sturen dagelijks hun excerpten via ZorgTTP aan PALGA. ZorgTTP zet daarbij de patiëntgegevens om in pseudoniemen en PALGA ontvangt de gepseudonimiseerde excerpten. De excerpten worden opgeslagen in een database en deze database wordt gebruikt als uitgangspunt voor (wetenschappelijk) onderzoek. Voor het onderzoek werkt PALGA samen met onderzoekers van universiteiten maar ook van IKNL of Parelsnoer.

Meer informatie over PALGA

Pseudonimisatie voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

Organisatie: NZa

In opdracht van de NZa voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit voor het DBC Informatie Systeem (DIS). In het DIS systeem ontvangt de NZa alle informatie over DBC’s: een DBC is het totale behandelingstraject van een patiënt vanaf de diagnose van de specialist tot en met de behandeling die hieruit volgt. De registratie bevat de DBC-gegevens van zorgaanbieders in onder andere de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en huisartsen leveren de gegevens maandelijks aan vanuit hun basisregistratie.

Door het verzamelen en analyseren van deze gegevens wil de NZa bijdragen aan betere, betaalbare en toetsbare gezondheidszorg in Nederland. Daarnaast verzorgt de NZa wettelijk vastgelegde data-uitleveringen aan onder andere het Centraal Bureau Statistiek, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders leveren hiervoor via het pseudonimisatieplatform van ZorgTTP de maandelijkse gegevens aan. De NZa kan door de gepseudonimiseerde bestanden de data aan elkaar koppelen en zo ontwikkelingen in de zorg volgen en tarieven en prestaties vaststellen.

Meer informatie over de NZa en de DIS-registratie.

Omkeerbare pseudonimisatie voor de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

 

Organisatie: LROI

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister waarin orthopedisch chirurgen in Nederland de patiënt- en prothesekenmerken van knie-, heup-, schouder-, elleboog- en enkelimplantaten registreren. De registratie van deze gegevens geeft onder meer inzicht in de levensduur van de prothesen.

De data in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) wordt verzameld in datamanagementsysteem Reports. Om de orthopedische implantaten te kunnen traceren is het van belang om persoonsgegevens te registreren. Ten behoeve van de privacy van de patiënt wenste de LROI dat de persoonsgegevens versleuteld worden opgeslagen.

Met de dienst (omkeerbare) Pseudonimisatie berust de versleuteling van patiëntgegevens bij ZorgTTP en is het daarmee gescheiden van de omgeving waarin de database van LROI bij Reports draait. Door de inzet van Pseudonimisatie zijn geautoriseerde personen zoals orthopedisch chirurgen of hun medisch secretariaat in staat de persoonsgegevens in de LROI, indien gewenst, te ontsleutelen. Na inzage of wijziging worden de persoonsgegevens vervolgens weer versleuteld opgeslagen. Op deze manier is de privacy van de patiëntgegevens in LROI gewaarborgd.

Meer informatie over de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten.

Omkeerbare pseudonimisatie binnen ‘parels’ voor het Parelsnoer Instituut (PSI)

 

Organisatie: Parelsnoer Instituut (PSI)

Parelsnoer is het instituut op het gebied van zorg en wetenschap. Parelsnoer omhelst zogenoemde ‘parels’, mogelijk gemaakt door alle universitair medische centra in Nederland. De ziektebeelden achter deze parels zijn bijvoorbeeld diabetes of erfelijke darmkanker. Binnen de parels en de UMC’s is een infrastructuur opgezet die leidt tot wetenschappelijk onderzoek en medische innovatie voor de patiëntenzorg.

ZorgTTP voert in opdracht van PSI de dienstverlening voor de encryptie & decryptie van de patiëntgegevens uit met de dienst Pseudonimisatie. Op deze manier zijn de persoonsgegevens binnen de parels beveiligd opgeslagen.

Meer informatie over Parelsnoer.

Meer weten

Ik wil graag meer weten over jullie referenties.