SFK, de Stichting Farmaceutische Kengetallen, doet al jaren onderzoek naar apotheekbezoek van medicijngebruikers. Ze heeft nu voor het eerst in kaart gebracht welke medicijngebruikers meerdere apotheken bezoeken. SFK kon dit onderzoek nu pas doen, omdat het sinds kort beschikt over patiëntpseudoniemen. Ze heeft hiervoor samengewerkt met ZorgTTP. Door persoonsgegevens te pseudonimiseren kan de SFK medicijngebruikers die verschillende apotheken bezoeken op anonieme wijze als dezelfde persoon beschouwen en hun gedrag in kaart brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de patiënten altijd dezelfde apotheek bezoekt. Slechts 2% bezoekt drie of meer apotheken, zoals de wijkapotheek en een poliklinische apotheek. Pseudonimisatie van persoonsgegevens maakt het mogelijk dergelijke inzichten op te bouwen zonder dat de privacy van personen in gevaar komt.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek apotheekbezoek

SFK onderzoekt apotheekbezoek na pesudonimisatie