ZorgTTP zit niet stil. Recent is de testinfrastructuur uitgebreid met een testomgeving in de cloud. Het is gelukt daar binnen enkele maanden een cloud-based pseudonimisatieplatform (CMT) te bouwen. Daarbij hoort een volledig automatische deployment. Hier zijn we trots op! De introductie van onze testomgeving in de cloud heeft een gunstig effect op de snelheid en wendbaarheid van ons releasebeleid. En dit is daarmee ook een positieve stimulans voor het opbrengen van nieuwe functies in onze software. Het heeft ons veel kennis en vaardigheden gebracht over cloud computing. Onze technische experts hebben nu de bagage om organisaties te adviseren over het pseudonimiseren van hun gegevensverwerking in de cloud. Als dat de wens is. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de Doel- en Retour Module (DRM) in Microsoft Azure. In de toekomst verwachten we steeds meer Privacy Enhancing Technologies (PET’s) via de cloud beschikbaar te maken.

ZorgTTP in de cloud … Hoe ziet dat eruit?

ZorgTTP beschikte al over een ontwikkel-, acceptatie- en productieomgeving van het eigen pseudonimisatieplatform CMT. Die omgevingen worden gehost op een dedicated server in eigen beheer. De verrijking van deze infrastructuur met een testomgeving brengt dit naar een klassieke OTAP-structuur voor het releasen van software. Van ontwikkeling naar test, acceptatie en productie. De testomgeving van CMT wordt gehost bij Amazon Web Service (AWS). Vooralsnog is het geen ambitie om de CMT productieomgeving ook in de cloud onder te brengen.

Met de nieuwe werkwijze bieden we onze klanten een vanuit code gebouwde infrastructuur (Infrastructure as Code). Dit maakt het mogelijk om een nieuwe CMT-versie met nieuwe features in de cloud in tien minuten op een server te plaatsen in AWS. Zo kunnen de software-ontwikkelaars heel dynamisch vernieuwingen aan het CMT-platform doorvoeren.

Zodra software in de CMT-testomgeving is goedgekeurd, wordt die ook in de acceptatie-omgeving getest. Deze omgeving is een kopie van de productieomgeving. Zowel de acceptatie- als productomgeving worden gehost door RAM Infotechnology. Dit zal ook zo blijven. We maken graag gebruik van de kennis en kunde van deze partner. Net als wij blijven ze zich inzetten voor de veiligheid van de gevoelige gegevens van onze opdrachtgevers.

De voordelen van cloud hosting voor het test- en ontwikkelproces

Een CMT-testomgeving in de cloud biedt ZorgTTP grote voordelen. Het geeft onze software-ontwikkelaars controle en flexibiliteit. Zij zitten aan de knoppen en kunnen op gedoseerde wijze software-aanpassingen doorvoeren. Dit draagt bij aan een meer wendbare releasestrategie. In plaats van halfjaarlijks één grote software-update kunnen nu tussentijds verbeteringen in CMT worden doorgevoerd. Dit doorlopende en meer stapsgewijze proces maakt software-ontwikkeling meer flexibel. Dit is een positieve stimulans voor het opbrengen van nieuwe functies voor de gebruikers van onze software.

We kunnen nu ook de belastbaarheid van de servers in de cloud testen. Die resultaten nemen we mee in de inrichtingskeuzes van de productieservers bij RAM Infotechnology. Werken in de cloud brengt nog een theoretisch voordeel: een uitwijkmogelijkheid in geval van een worst case scenario. Vallen door een ramp de acceptatie- en productieservers bij de hosting organisatie om? Dan is er een volledige en werkende CMT-omgeving als back-up opgeslagen in AWS. Een geruststelling voor onze opdrachtgevers en gunstig voor onze compliancy doeleinden.

De toekomst van het pseudonimisatieplatform CMT in de cloud

De introductie van de testomgeving van het pseudonimisatieplatform CMT in de cloud is voor dit moment een succes. Het zal de efficiënte van de software-releases een boost geven. Het is niet direct onze ambitie om naast de testomgeving van CMT ook de productieomgeving daar te brengen. Cloud hosting partijen zetten al procedurele stappen om de veiligheid van opgeslagen gegevens te garanderen. Afspraken over de opslaglocatie van gegevens zijn daarvan een voorbeeld. Om daadwerkelijk persoonsgegevens in de cloud te plaatsen zijn echter meer acties nodig. Denk daarbij aan een kwetsbaarhedenscan.

Privacy Enhancing Technologies (PET) in de cloud

We verwerken voor onze klanten veel gevoelige persoonsgegevens om onderzoek en beleidsvorming in de zorg mogelijk te maken. Privacybescherming is daarbij van groot belang. Op basis van de situatie, wensen en mogelijkheden geven we advies over de best passende Privacy Enhancing Technologies (PET). Tevens dragen we zorg voor de implementatie daarvan. Er komen steeds meer verzoeken voor nieuwe features en diensten, waarvan een deel is gehost in de cloud. Daar geven we graag gehoor aan. Het resultaat is een groeiend palet aan technieken (PET’s), met steeds meer knoppen om aan te draaien. Enerzijds zijn er technieken als Multi Party Computation (MPC) met optimale technische maatregelen. Anderzijds is er een behoefte aan diensten met optimale gebruiksvriendelijkheid, zoals een webservice. Door de combinatie van technische en organisatorische maatregelen zorgen we altijd voor optimale bescherming van de gevoelige gegevens die we verwerken. Dit is een grondbeginsel bij het inrichten van alle PET-diensten die we in huis hebben.