Wat doen wij?

Informatiebeveiliging gaat over de balans tussen de toegankelijkheid en bescherming van gegevens in geautomatiseerde omgevingen. Bij het werken met privacygevoelige gegevens weegt de bescherming van de gegevens zwaar. En terecht. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het onmogelijk is om gebruik te maken van dit type gegevens. De privacywetgeving vereist passende maatregelen voor het omgaan met deze gegevens. Maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk? Wat passend is voor de ene situatie hoeft dat niet te zijn in het andere geval. Dat komt omdat je rekening houdend met de risico’s (risk based) te werk moet gaan bij het afwegen van wat passend is.

In die afweging komen begrippen als Privacy by Design, Privacy by Default, Privacy Impact Assessment, Pseudonimisatie, Anonimisatie en niet in het laatst een passende juridische grondslag aan de orde. Voor veel organisaties is dit geen dagelijkse kost.

Het is daarom onze missie om onze opdrachtgevers te helpen bij het op passende wijze beschermen van persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens. Dat doen we vanuit een brede kennis en ervaring op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerkingen en de domeinen waarin we actief zijn. We bieden daarbij zowel advies als praktische middelen in de vorm van diensten op het gebied van Privacy Enhancing Technology (PET).