Track record

Grote landelijke informatiesystemen zoals de Risicoverevening en DBC-informatiesysteem maken naar volle tevredenheid gebruik van de pseudonimisatie dienstverlening van ZorgTTP voor onomkeerbare versleuteling van persoonsgegevens.

Parelsnoer, een initiatief van de 8 Academische ziekenhuizen, maakt gebruik van de TRES dienstverlening van ZorgTTP voor omkeerbare versleuteling.