20 juli update CMT- en TRES-platform

20 juli update CMT- en TRES-platform

20 juli 2021 17.00 – 18.00 uur Update CMT- en TRES-platform

Dinsdag 20 juli worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates voor 2021 is:

  • 20 juli 2021
  • 17 augustus 2021
  • 21 september 2021
  • 19 oktober 2021
  • 16 november 2021
  • 21 december 2021

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.

Eerste applicaties ZorgTTP naar Java 11

Eerste applicaties ZorgTTP naar Java 11

ZorgTTP geeft op Java gebaseerde software uit. Vanaf oktober 2018 maken wij gebruik van de nieuwste versie van het Java Platform. Dat houdt in dat onze software compatible is met de in 2017 uitgebrachte Java omgeving versie 9 (of hoger). Oudere versies van Java worden in nieuwe releases van de ZorgTTP software niet langer ondersteund.

De eerste aansluitingen op basis van de vernieuwde technologie zijn al gerealiseerd. De PVM DIS versie 7.0 en de PVM DHD versie 7.0 zijn medio november 2018 gereleased.

Oracle Java

Oracle Java wordt voor bedrijfsmatig gebruik vanaf 2019 niet langer gratis beschikbaar gesteld. U kunt uw huidige Oracle installatie gewoon kosteloos blijven gebruiken. Voor de nieuwste ZorgTTP software kunt u gebruik maken van gratis Java zoals aangeboden door AdoptOpenJDK. ZorgTTP maakt het u gemakkelijk: wanneer u de software installeert, wordt een geschikte Java omgeving meegeleverd waarvan gebruik wordt gemaakt indien uw PC of Mac er nog geen had.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over dit bericht kunt u contact met ons opnemen.

Update applicaties ZorgTTP naar Java 9

Update applicaties ZorgTTP naar Java 9

De applicaties van ZorgTTP zijn gebaseerd op Java versie 8. Oracle heeft aangegeven dat deze versie gaat verdwijnen. De opvolgers, Java 9 en 10, zijn helaas niet backwards compatible met onze software. Daarom gaan wij onze software geschikt maken voor Java 9.

Het is ons streven de updates op 1 oktober gereed te hebben. In de maanden erna zullen wij dan onze vernieuwde applicaties fasegewijs voor alle gebruikers beschikbaar stellen op onze website of verspreiden via een ander kanaal. Gebruikers kunnen dan zelfstandig de nieuwe software installeren en in gebruik nemen. Wij zullen zelf onze relaties informeren wanneer hun modules gereed zijn.

Planning

  • Oktober 2018: Software ZorgTTP-applicaties geschikt voor Java 9
  • Vanaf oktober 2018: relaties informeren wanneer vernieuwde software beschikbaar is

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze e-mail zullen we die graag beantwoorden. U kunt contact met ons opnemen via servicedesk@zorgttp.nl of via 030-6360649.

Update applicaties ZorgTTP naar Java 9

Aankondiging Java 9

Er is een update over dit bericht >

Onze software modules voor het verzenden en ontvangen van gegevens maken gebruik van Java. Onlangs is door Oracle Java versie 9 beschikbaar gesteld. Deze versie wordt vooralsnog niet actief aangeboden aan gebruikers. Dat zal naar verwachting in de loop van 2018 wel het geval zijn.

Aanpassing van onze software

Uit analyse blijkt dat, waar een Java update doorgaans geen gevolgen heeft voor de werking van onze software, de wijzigingen nu van zodanige aard zijn dat we de software moeten aanpassen. Wij werken actief aan het voorbereiden van onze software op de nieuwe versie van Java. Er zal tijdig een nieuwe versie van onze software aan u beschikbaar worden gesteld. Uiteraard wordt u door ons op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Wat moet ik doen?

Omdat Java 9 nog niet automatisch wordt aangeboden als de standaard Java versie hoeft u op dit moment helemaal niets te doen. Wij vragen u wel tot nader bericht geen handmatige updates uit te voeren naar Java 9. Mocht u deze versie willen gebruiken, neem dan alstublieft contact met ons op om de opties te bespreken.

Voor eventuele vragen rondom dit bericht kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@zorgttp.nl