Gebruik van gepseudonimiseerd BSN bij gegevenskoppelingen: BBMRI Validatiestudie

Gebruik van gepseudonimiseerd BSN bij gegevenskoppelingen: BBMRI Validatiestudie

Gebruik van gepseudonimiseerd BSN bij gegevenskoppelingen: BBMRI Validatiestudie

Voor secundair gebruik van gegevens uit primaire zorgprocessen is het gebruik van een gepseudonimiseerd Burgerservicenummer (BSN) als uniek koppelnummer gewenst. Dat blijkt uit de BBMRI validatiestudie die is uitgevoerd door Sandra van den Belt-Dusebout uit het Antoni van Leeuwenhoek. In de studie zijn koppelingen op basis van verschillende identificerende gegevens met elkaar vergeleken. Koppelingen op basis van het BSN zijn superieur aan koppelingen op basis van combinaties van andere identificerende gegeven blijkt uit de studie. Daarnaast voorkomt het koppelen op basis van een gepseudonimiseerd BSN het onnodig verzamelen van andere identificerende gegevens voor koppeldoeleinden.

Sandra van den Belt heeft haar bevindingen gepresenteerd tijdens het ZorgTTP jubileumsymposium

Publicaties aanleveren

Als u een artikel heeft geschreven of gelezen over een relevante onderwerp, ontvangen wij dat graag van u. Bij geschiktheid voegen wij het dan toe aan onze selectie. Waar nodig vragen wij eerst toestemming van de bron.

Programmaboekje 15 jaar ZorgTTP

Programmaboekje 15 jaar ZorgTTP

Programmaboekje 15 jaar ZorgTTP

ZorgTTP viert op 29 november haar 15 jarig jubileum met een symposium in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Lees hier het programma en aanvullende informatie over onderwerpen die tijdens de dag aan bod zijn gekomen.

Publicaties aanleveren

Als u een artikel heeft geschreven of gelezen over een relevante onderwerp, ontvangen wij dat graag van u. Bij geschiktheid voegen wij het dan toe aan onze selectie. Waar nodig vragen wij eerst toestemming van de bron.
Prematch

Prematch

Proportioneel data delen met behulp van een prematch

Prematch ZorgTTP

Je wilt als onderzoeker graag medische gegevens uit verschillende informatiebronnen gebruiken. Gezien het om zeer gevoelige gegevens gaat, is het zaak om dit zorgvuldig te organiseren en met aandacht voor de privacy van de patiënten. Je wilt niet méér data ontvangen dan strikt noodzakelijk is voor het onderzoek. Een pre-match is een middel om op need-to-have basis data te verzamelen. Zo kun je aantoonbaar voldoen aan gestelde eisen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze whitepaper leggen we uit wat pre-matchen is, wat de voordelen zijn en hoe het proces in zijn werk gaat. Uiteraard gaan we ook in op de juridische aspecten. Tenslotte kijken we naar enkele voorbeelden uit de praktijk en wat dat heeft opgeleverd aan bescherming van privacy.

Publicaties aanleveren

Als u een artikel heeft geschreven of gelezen over een relevante onderwerp, ontvangen wij dat graag van u. Bij geschiktheid voegen wij het dan toe aan onze selectie. Waar nodig vragen wij eerst toestemming van de bron.
TRES & LUMC

TRES & LUMC

TRES & LUMC

Securing mobile device data in the LUMC Research-ICT architecture
with
TRES real-time reversible pseudonymization by ZorgTTP
Securing mobile device data in the LUMC Research-ICT architecture
with
TRES real-time reversible pseudonymization by ZorgTTP

Mobile devices are an interesting opportunity to collect a wide range of valuable health data for both care and research, such as questionnaire data, measurements (heartrate, blood pressure), distance travelled and other sensor information. In the LUMC various healthcare apps have been developed, for example the Woundcare app for determining if a surgery wound may become infected after surgery and the Participatient app that aims to reduce catheter infections. The data collected by these apps is highly privacy sensitive and requires special protection. Securing the data by pseudonymization, that means replacing identifying information with codes, is an important security measure.

Publicaties aanleveren

Als u een artikel heeft geschreven of gelezen over een relevante onderwerp, ontvangen wij dat graag van u. Bij geschiktheid voegen wij het dan toe aan onze selectie. Waar nodig vragen wij eerst toestemming van de bron.