Onze ervaringen met de AVG

1. Dataverzameling voor kwaliteitsregistraties: Een rondetafelgesprek omtrent gebruik BSN, grondslag voor kwaliteitsregistraties en effect van AVG op het werkveld.

2. Een Data Protection Impact Assessment: De waarde van een DPIA en hoe pak je dat nu aan?

Technische & Organisatorische maatregelen

3. NEN7524: De recent gepubliceerde norm laat zien wat je mag verwachten van een goede pseudonimisatiedienstverlener.

4. Een geautomatiseerde pre-match: Deze nieuwe methode die ondersteunt in het proportioneel delen van data.

Innovatie

5, Pseudonimisatieservices voor wetenschappelijk onderzoek: Een veilige self-service onderzoeksomgeving.

6. Nieuwe features: ZorgTTP vertelt graag over de ondersteuning bij het uitoefenen van rechten van betrokkenen, en de toepassing van meerdere niveau’s van versleuteling binnen één dataset met het oog op dataproportionaliteit.