Privacy by design

Privacy by design betekent letterlijk gegevensbescherming door ontwerp. De gedachte erachter is dat u al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (met name ICT-systemen) aandacht schenkt aan privacyverhogende maatregelen (PET). Het gaat dan om technische en organisatorische maatregelen.

Privacy by design dwingt u dus in een vroegtijdig stadium na te denken over bijvoorbeeld welke persoonsgegevens u écht nodig heeft.

Privacy by design en Privacy by default

Het verschil tussen Privacy by design en Privacy by default is dat u Privacy by design toepast als u nieuwe diensten of producten ontwikkelt. Privacy by default betekent dat u instellingen in (bestaande) diensten en producten standaard (by default) instelt op de hoogst mogelijke privacy. De gebruikers kunnen dan zelf beslissen of ze daar van af willen wijken en hun persoonsgegevens willen delen of afstaan. Privacy by default is een onderdeel van Privacy by design.

Waar u aan moet denken bij privacy by design

De eerste vraag is of u echt persoonsgegevens nodig heeft of dat u ook met geanonimiseerde gegevens kunt werken. Verder speelt de bewaartermijn van gegevens een grote rol.

Daarnaast houdt u in de ontwerpfase rekening met dataminimalisatie. U verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, namelijk alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. U mag dus niet naar een geboortedatum vragen als dat niet relevant is voor uw doel.

Denk dus vooraf na over:

 1. de gegevens die u wilt verzamelen en de legitimatie hiervoor
 2. de risico’s voor de betrokkenen. Doe hiervoor een Privacy Impact Assessment
 3. de technische en organisatorische maatregelen om de kans te verminderen dat geïdentificeerde risico’s manifest worden (PET: Privacy Enhancing Technology)
 4. wat je en hoe lang je de verzamelde gegevens wilt en mag bewaren, wie er toegang heeft en onder welke condities de data gedeeld mogen worden

  Vragen over Privacy by design? Neem contact op
  18 oktober update CMT- en TRES-platform

  18 oktober update CMT- en TRES-platform

    Dinsdag 18 oktober worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn. De...

  Nieuwsbericht Registratieonderzoek ELV

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is per 1 juli 2022 gestart met een registratieonderzoek om toe te werken naar een toekomstige, passende bekostiging voor eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv (ELV). Het doel van het onderzoek is om de toekomstige bekostiging...

  Spring4Shell kwetsbaarheid geen impact op ZorgTTP dienstverlening

  Spring4Shell kwetsbaarheid geen impact op ZorgTTP dienstverlening

  Wat is er aan de hand? Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft een zogenaamd HIGH/HIGH beveiligingsadvies uitgebracht naar aanleiding van een kwetsbaarheid in het Spring Core Framework. ZorgTTP heeft onmiddellijk geïnventariseerd welke maatregelen te nemen....