Zoeken op de website van ZorgTTP

De volgende resultaten zijn gevonden:

 • ZorgTTP
  Wie is ZorgTTP ZorgTTP is een ervaren en integere partner (Trusted Third Party) die u kan ondersteunen bij het uitwisselen en ontsluiten van
 • Pseudonimisatie
  Pseudonimisatie Iedereen die werkt met privacygevoelige gegevens moet zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Terecht, wa
 • TRES
  Encryptie & decryptie voor persoonsregistraties (TRES®) TRES staat voor Trusted Reversible Encryption Service en is in samenwerking
 • Opdrachtgevers
  Opdrachtgevers De onderstaande bedrijven en organisaties hebben ZorgTTP opdracht gegeven voor onder meer: het uitvoeren van adviesopdrachten
 • Opdrachten
  Opdrachten In de afgelopen jaren heeft ZorgTTP een groot aantal projecten met succes afgerond en is een start gemaakt met de vooronderzoeken en we
 • DIS
  DIS In het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) wordt alle informatie over DBC’s verzameld. Het DIS bevat informatie over bijv
 • DHD
  DHD In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit van de patiëntgegevens in het kader van uw aanleveri
 • Netwerk Acute Zorg Zwolle
  Netwerk Acute Zorg Zwolle In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft ZorgTTP een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudoni
 • LADIS
  LADIS Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavi
 • Palga
  Palga Het bestuur van de Stichting PALGA (Pathologisch en Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) heeft ZorgTTP geautoriseerd om de ve
 • DBC Informatie Systeem (DIS)
  DBC Informatie Systeem (DIS) In opdracht van de NZa voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit voor het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS ontv
 • Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra (PIG)
  Prestatie Indicatoren Gezondheidscentra (PIG) Achmea ontwikkelt een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geïntegreerde eerste lijn op basis
 • Achmea Fysiotherapie
  Fysiotherapie In 2009 heeft Agis Zorgverzekeringen  'Onderscheid door Kwaliteit’ geïntroduceerd. Dit is de benaming van
 • PALGA Landelijke databank
  PALGA Landelijke databank Stichting PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) is opgericht in 1971 en beheert een landelij
 • Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS)
  Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale databank en

‘Klantgericht denken betekent denken in concrete oplossingen’