Bestuur

ZorgTTP staat onder leiding van een Raad van Bestuur (Directie), welke wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting ZorgTTP is per 1 januari 2017 uitgebreid met ir. Mark Lenssen en drs. Marcel Westerhoud CISSP, SCF. Beide heren worden gedurende het jaar ingewerkt om de statutair uittredende toezichthouders Jan Weber (medio 2017) en Dirk de Jong (2018) te vervangen op de portefeuilles financiën en informatiebeveiliging. De RvT stelt de directeur/bestuurder aan en houdt toezicht op de bedrijfsvoering. Toezichthouders worden op basis van deskundigheid op voor ZorgTTP relevante onderwerpen aangesteld.

Beide heren brengen uitgebreide ervaring mee op het gebied van informatiebeveiliging & risk management, accounting, corporate governance, business development en strategievorming binnen zowel de private als de publieke sector. 

Met het aanstellen van de nieuwe toezichthouders is de continuïteit binnen de RvT voor de komende jaren geborgd en komt voor de organisatie waardevolle kennis beschikbaar die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ZorgTTP dienstverlening. 

Raad van Toezicht ZorgTTP, bestaat uit;

  • Prof. dr. Arie Hasman, voorzitter, emeritus Hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Mr. Dirk J. de Jong, secretaris, zelfstandig adviseur De Jong en Partners
  • Drs. Jan C. Weber, penningmeester, Omega Management Consultants B.V.
  • Ir. Mark Lenssen, lid, zelfstandig adviseur ML-Zorgadvies
  • Drs. Marcel Westerhoud, lid, partner Ebben Partners
     

Directie

Drs. Hans van Vlaanderen

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’