De voorzieningenrechter heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan in een kort geding van verschillende ggz-partijen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De rechter stelt dat de gegevens die SBG van ggz-aanbieders ontvangt, geen persoonsgegevens zijn. De eisers hebben niet kunnen aantonen dat de dataverzameling van SBG niet legitiem is, daarom kan de aanlevering van de gegevens weer hervat worden. ZorgTTP speelt een rol in deze dataverzameling, aangezien zij verantwoordelijk is voor de onomkeerbare pseudonimisatie van de persoonsgegevens. Het oordeel van de rechter biedt perspectief voor het anonimiseren van zorgregistraties.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de SBG. De gehele uitspraak van de rechter is hier te lezen.

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’