PVM SBG 4.0 per direct beschikbaar


In deze nieuwe versie van de PVM worden de waarden bij de MDS attributen “Zorgtrajectnummer”, “DBC trajectnummer” en “Koppelnummer” vervangen door pseudoniemen. Hiervoor hoeven door de zorgaanbieder geen aanpassingen te worden gedaan in het XML bestand. De nieuwe PVM zorgt ervoor dat alle nummerreeksen worden gepseudonimiseerd. 

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’