Bewerkersvoorwaarden ZorgTTP
 

Begin oktober 2016 heeft Stichting ZorgTTP (ZorgTTP) samen met Stichting Benchmark GGZ (SBG) een brief gestuurd aan alle zorgaanbieders die data aanleveren bij SBG via ZorgTTP. In deze brief is uitgebreid toegelicht dat strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy het noodzakelijk heeft gemaakt om de afspraken met SBG formeel anders vorm te gegeven aan de hand van de ‘SBG Aansluitvoorwaarden’ (www.sbggz.nl/documenten).

Daarnaast dienen zogenaamde bewerkersafspraken (‘Bewerkersvoorwaarden ZorgTTP’) te worden gemaakt met ZorgTTP voor het verwerken van uw ROM-, patiënt- en DBC-gegevens (‘Ruwe Data’) en de doorlevering van meervoudig gepseudonimiseerde data (‘TTP-data’) aan SBG. Met deze mededeling wordt u/de zorgaanbieder nogmaals attent gemaakt op de acceptatie van deze nieuwe afspraken. Mocht een zorgaanbieder zich niet kunnen vinden in deze nieuwe afspraken met ZorgTTP en/of SBG, dan kan de bestaande overeenkomst met SBG worden opgezegd. Ook onder de nieuwe afspraken behoudt iedere zorgaanbieder deze mogelijkheid​. 

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’