PVM Risicoverevening

In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij de afgelopen maanden nieuwe pseudonimisatiesoftware ontwikkeld, de Privacy- en Verzend Module (PVM) RVE. Deze PVM is in januari beschikbaar gesteld en inmiddels door verschillende organisaties in gebruik genomen.

Recent hebben wij ontdekt dat de PVM RVE ten onrechte een validatiemelding geeft bij het ontbreken van een huisnummer bij niet-Nederlands ingezetenen. Er is een update beschikbaar waarin deze fout is hersteld. De update, PVM RVE 3.0.6, kan worden opgevraagd bij ZorgTTP. Mail hiervoor naar servicedesk@zorgttp.nl.


Achtergrond informatie validaties binnen de PVM op aangeboden bestanden

Binnen de PVM uitgevoerde validaties op aangeboden bestanden zijn primair bedoeld om de input voor de aan te maken pseudoniemen te controleren op juistheid en volledigheid omdat dit na pseudonimisatie niet langer mogelijk is. Validatiefouten kunnen leiden tot het niet verzenden van het bestand (fatale fout) of tot het opnemen van een waarschuwing in het verwerkingsverslag ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden (waarschuwing).

Door de PVM uitgevoerde validaties van het type “waarschuwing” leiden NIET tot het verwijderen van regels in het aangeleverde bestand. Waarschuwingen zijn te herkennen aan een foutcode beginnend met een “3”. Bijvoorbeeld: 3001 - “BSN voldoet niet aan 11-proef”.

Indien er sprake is van een dergelijke situatie dan wordt de afgekeurde BSN waarde verwijderd en wordt de rest van de regel doorgegeven.

Validaties van het type “fatale fout” zijn te herkennen aan een foutcode beginnend met een “2” en leiden tot het afbreken van de verwerken. Pas als het aangeboden bestand is gecorrigeerd voor de gerapporteerde fout(en) dan zal het bestand verwerkt worden.

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’