Update CMT- en TRES-platform


Op dinsdag 19 december 2017 worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse Windows-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates is:

 • 16 januari 2018;
 • 20 februari 2018;
 • 20 maart 2018;
 • 17 april 2018;
 • 15 mei 2018;
 • 19 juni 2018;
 • 17 juli 2018;
 • 21 augustus 2018;
 • 18 september 2018;
 • 16 oktober 2018;
 • 20 november 2018;
 • 18 december 2018.

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend gemaakt voor de betreffende maand en wordt deze op onze website gepubliceerd.

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’