Update CMT- en TRES-platform


Op dinsdag 17 oktober 2017 worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse Windows-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates voor 2017 is:

  • 21 november
  • 19 december


Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend gemaakt voor de betreffende maand en wordt deze op onze website gepubliceerd.

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’