Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) verrijkt met overlijdensdatum

Sinds begin oktober 2014 is de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) uitgebreid met de overlijdensdatum. In samenwerking met ZorgTTP is deze, in Nederland nog niet eerder gerealiseerde, koppeling uitgevoerd.

De informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden met behulp van de encryptieservice TRES van ZorgTTP. De BSN’s van overleden verzekerden, die ooit een orthopedische operatie hebben ondergaan zijn met behulp van de inzet van TRES geëncrypteerd.
De geëncrypteerde BSN’s zijn samen met de overlijdensdatum op veilige wijze aan de LROI database toegevoegd. Bij de uitwisseling is enkel gebruik gemaakt van geëncrypteerde BSN’s. 

Middels deze overlijdensdata van mensen met een gewrichtsprothese is het voor de LROI nu mogelijk de zuivere levensduur en dus de prestatie van een prothese te bepalen.
Daarnaast zorgt de beschikking over overlijdensdata er bij een recall van een implantaat voor dat er geen contact op wordt genomen met overleden patiënten.

Alle orthopedisch chirurgen in Nederland registreren in de LROI. Inmiddels zijn ruim 360.000 prothesen opgenomen in het register. Doel van het register is de kwaliteit van orthopedische zorg inzichtelijk te maken. Bovendien draagt het register bij aan patiëntveiligheid. Mocht er sprake zijn van een calamiteit, dan zijn via het register en de zorginstellingen alle betrokken patiënten te traceren.
De koppeling is gerealiseerd op een manier die de privacy van de patiënt waarborgt.

Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de website van LROI: www.lroi.nl

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’