Encryptie & decryptie voor persoonsregistraties (TRES®)

TRES staat voor Trusted Reversible Encryption Service en is in samenwerking met het LUMC in Leiden ontwikkeld. TRES is een encryptiedienst die het mogelijk maakt om data-elementen naar keuze, zoals bijvoorbeeld een Burgerservice nummer (BSN) te encrypteren en te decrypteren. Hierbij is het mogelijk om de originele waarde terug te krijgen, mits de aanvrager daartoe gerechtigd is binnen TRES. 

Middels TRES kunnen rechten op zeer fijnmazig niveau (authenticatie) toegekend worden aan gebruikers die deze encrypties en/of decrypties mogen uitvoeren. TRES is daarmee een voorbeeld van een Privacy Enhancing Technology (PET) en beveiligingsmaatregel binnen database omgevingen.

TRES en Pseudonimisatie

ZorgTTP levert naast TRES ook dienstverlening op het gebied van onomkeerbare Pseudonimisatie. TRES en Pseudonimisatie zijn complementaire diensten die naast elkaar kunnen worden ingezet. TRES biedt privacybescherming binnen omgevingen waar met persoonsgegevens gewerkt mag worden. Onomkeerbare Pseudonimisatie brengt persoonsgegevens in de vorm van een onomkeerbaar afgeleide naar omgevingen waar niet met persoonsgegevens gewerkt mag worden, maar wel behoefte bestaat om individuen op individueel niveau te kunnen onderscheiden en in tijd te kunnen volgen.

Opdrachtgevers

In september 2013 heeft PSI (Parelsnoer Instituut) namens alle 8 UMC’s de overeenkomst getekend voor het toepassen van TRES op een steeds groter wordend aantal ziektebeelden. Zie www.parelsnoer.org

Een aantal nieuwe opdrachtgevers heeft ZorgTTP inmiddels de opdracht gegeven om TRES te implementeren voor hun (landelijke) patiënt database omgevingen.

Wilt u meer informatie over TRES, neem dan vrijblijvend contact op met ZorgTTP.

Download: de factsheet waarin beknopt de nieuwe encryptieservice TRES staat beschreven.

Bekijk de Sitemap.

‘We hebben de kennis, ervaring en techniek in huis om doelgericht in te kunnen spelen op specifieke behoeftes’