TRES release versie 3.0

Op vrijdag 27 november 2015 is een nieuwe release van het encryptieplatform TRES (versie 3.0) in productie geaan.

Release 3.0 bevat de belangrijke TRANSLATE functionaliteit. Deze functie is ontwikkeld op verzoek van Parelsnoer.
Parelsnoer heeft aangegeven dat het voor wetenschappelijk onderzoek relevant is om inzicht te hebben welke zorg aan een patiënt wordt geboden. Dat overstijgt de context van een maatschap, ziekenhuis of parel. TRES beschikt over een fijnmazige autorisatiestructuur, de ver- en ontsleuteling van patiëntgegevens is voorbehouden aan de zorgverleners die deel uitmaken van dezelfde groep. Het is dus niet mogelijk om patiëntinformatie van een patiënt vanuit meerdere projecten samen te brengen.
 
De TRANSLATE functie maakt het wel mogelijk om informatie van een patiënt vanuit verschillende projecten samen te brengen zonder dat de encryptie ongedaan wordt gemaakt.
Zo kan de informatie van een patiënt die in het ene project in het kader van bijvoorbeeld diabetes en in het andere project in het kader van hart- en vaatziekten wordt vastgelegd, samen worden gebracht. Daarmee kan van patiënten een meer volledig beeld van de ziektehistorie worden verkregen.
 
Naast deze TRANSLATE functie is er in deze release een aantal onderhoudsaanpassingen en verbeteringen voor het beheer van TRES doorgevoerd.
 
 
Op donderdag 14 april 2016 is TRES geupdate naar versie 3.0.537.0
Deze update bevat een aantal kleinere verbeteringen die vooral betrekking hebben op het beheer van TRES.
 
Op donderdag 2 juni 2016 is TRES geupdate naar versie 3.0.557.3.
Deze update bevat een functionele wijziging met betrekking tot het beheer van de channel functie. Met deze functie wordt het koppelen van geëncrypteerde gegevens mogelijk gemaakt binnen de Parelsnoer infrastructuur.
 
 

Bekijk de Sitemap.

‘We hebben de kennis, ervaring en techniek in huis om doelgericht in te kunnen spelen op specifieke behoeftes’