Audits

ZorgTTP laat, ondermeer in opdracht van het ministerie van VWS en conform de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de gebruikte software en werkwijze periodiek aan een audit onderwerpen door een onafhankelijke derde partij. Er wordt gekeken naar de pseudonimisatie software, de gehanteerde procedures, de ICT infrastructuur, het verwerkingsproces en het beveiligingsbeleid.

De periodieke externe audit helpt ons om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening op hoog niveau te houden.

Assurance onderzoek door KPMG bij ZorgTTP

Op verzoek van ZorgTTP heeft KPMG een assurance onderzoek uitgevoerd in de periode december 2015 tot en met april 2016 met als meetmoment 31 december 2015.

KPMG komt tot het oordeel dat het geheel van procedures, maatregelen en processen (stelsel) zodanig is ingericht dat dit een waarborg vormt voor de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van het pseudonimisatie-proces en de omringende ICT omgeving om daarmee te voldoen aan de gestelde normen en deze aanwezig waren op 31 december 2015.

Zie voor verdere informatie over het assurance onderzoek onderstaande bijlagen.

Download; Assurance rapport van de onafhankelijke auditor (KPMG) d.d. 16 maart 2016 en Bewering van het management van ZorgTTP d.d. 16 maart 2016

Download; Pseudonimisering van persoonsgegevens, ‘Auditraamwerk conformiteit CBP voorwaarden voor ZorgTTP en Afnemers‘ mei 2013

Bekijk de Sitemap.

‘Bij ZorgTTP ligt de lat hoog als het gaat om zorgvuldigheid en betrouwbaarheid en dat loont’