Bronnen

ZorgTTP levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een indrukwekkend aantal grote- en kleinschalige projecten op het gebied van gegevensuitwisseling.  Daarbij is ZorgTTP verantwoordelijk voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie tussen (zorg) instellingen, overheden, publiekrechtelijke organen en  onderzoeksbureaus.

De aangesloten bronnen, die over persoonsgegevens beschikken en die via een operationele pseudonimisatieketen met elkaar communiceren variëren van enkele tot vele duizenden.

 


Voorbeelden van bronnen zijn:
Centraal Administratiekantoor (CAK), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Instellingen voor Verslavingszorg,
Medische Laboratoria, Medische - en Paramedische Specialisten, Scholen,
Huisartsen, Huisartsenposten, Fysiotherapeuten, Psychologen, Diëtisten, Apotheken,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Vektis CV,
Justitiële instellingen, Algemene Ziekenhuizen, Universitaire Medische Centra,
GGZ Instellingen, Belastingdienst, Zorgverzekeraars etc.

Bekijk de Sitemap.

‘Bij ZorgTTP ligt de lat hoog als het gaat om zorgvuldigheid en betrouwbaarheid en dat loont’