Betrouwbaarheid

Het beschermen van privacygevoelige gegevens is een delicaat onderwerp dat de grootst mogelijk zorgvuldigheid vereist. De klant moet voor 100% op de geboden dienstverlening en oplossingen kunnen vertrouwen. Daarom hanteert ZorgTTP de volgende werkwijze.

  • Dataverzameling, -verwerking en –ontsluiting en pseudonimisatie blijven strikt gescheiden. Opslag, beheer en ontsluiting van de data blijven altijd in handen van de verschillende partijen. ZorgTTP treedt op als verbindende schakel en zet de persoonsgegevens om in onomkeerbare pseudoniemen waardoor de verschillende partijen, in overeenstemming met wettelijke voorschriften, informatie kunnen uitwisselen zonder de privacy te schaden.
     
  • ZorgTTP bekijkt, voordat zij de opdracht aanneemt, altijd samen met de klant of de opdracht past binnen de door haar gehanteerde doelstellingen en uitgangspunten.
     
  • Periodiek  worden alle processen, de software en het beveiligingsbeleid aan een onafhankelijke audit onderworpen. Een waarborg voor hoogwaardige, veilige dienstverlening.
     

Uitgangspunt voor onze werkwijze is verder dat kwaliteit en voortgang in alle fases van het implementatie- en productieproces zijn gewaarborgd.
 

Bekijk de Sitemap.

‘Bij ZorgTTP ligt de lat hoog als het gaat om zorgvuldigheid en betrouwbaarheid en dat loont’