Voor wie

ZorgTTP richt zich op het beveiligen van privacygevoelige informatiestromen in de zorgsector en aanverwante sectoren (onderzoek e.d.). Opdrachtgevers zijn organisaties met kleine en grote databestanden waarvan een deel bestaat uit identificerende persoonsgegevens (o.a. patiëntengegevens, medische informatie en cliënt zorgschade informatie).

Andere sectoren

Ook vanuit andere sectoren bestaat steeds meer behoefte aan de ondersteuning van een ervaren en betrouwbare Trusted Third Party. ZorgTTP werkt ook in toenemende mate voor organisaties en bedrijven op het gebied van onder meer onderwijs, justitie & veiligheid en welzijn.

Maatwerk

ZorgTTP beschikt over de kennis, ervaring en techniek om doelgericht te kunnen inspelen op specifieke behoeftes van haar opdrachtgevers. ZorgTTP ontwikkelt pseudonimisatiesoftware zo dat binnen de bestaande ICT architectuur verschillende componenten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden, al naar gelang de wensen van de klant. Ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Domeinconversie

Domeinconversie maakt het koppelen van patiënt- of cliëntdata tussen verschillende gepseudonimiseerde databestanden mogelijk. Iedere informatieketen heeft een eigen systeem aan pseudoniemen. Als betrokken partijen overeenkomen dat patiënt- of cliëntgegevens vanuit verschillende informatieketens gekoppeld mogen worden, kan ZorgTTP een conversie van pseudoniemen van de ene informatieketen naar de andere informatieketen uitvoeren, de zogenaamde’ domeinconversie.’

Bekijk de Sitemap.

‘Bij ZorgTTP ligt de lat hoog als het gaat om zorgvuldigheid en betrouwbaarheid en dat loont’