Netwerk

Om haar klanten goed van dienst te kunnen zijn, werkt ZorgTTP nauw samen met een groot aantal opdrachtgevers, zoals: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Zorginstituut Nederland, de Stichting DBC Onderhoud, Organisaties van medisch specialisten, waaronder het Dutch Institute for Clinical Audit (DICA), de Stichting PALGA, de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN), Dutch Hospital Data (DHD), Expertise Centrum Forensische Psychiatrie (EFP), Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Stichting Benchmark GGZ (SBG), Vektis, Zorgverzekeraars w.o. ACHMEA Groep, Menzis en CZ.

Externe specialisten

ZorgTTP concentreert zich intern met name op het functioneel ontwikkelen van software voor pseudonimisatie, authenticatie, encryptie & decryptie doeleinden en de daarbij behorende ICT architectuur. Verder richt zij zich op een adequate en snelle verwerking van de dagelijks aangeleverde databestanden. Voor specifieke werkzaamheden zoals software ontwikkeling, audits, juridische advisering, strategie-ontwikkeling, markt onderzoek en communicatie e.d. vertrouwt ZorgTTP op de expertise van een breed netwerk aan ervaren specialisten.

ICT Leveranciers

Voor het doorleveren van patiënt- en of cliëntgegevens werkt ZorgTTP met haar opdrachtgevers nauw samen met vele ICT leveranciers, zoals:
Chipsoft,  Labelsoft, Pharmapartners (medicom, pharmacom), Abacus, MRS Systems, ADV, Qualizorg, DT Healthcare Solutions Netherlands B.V. Wij stellen met nadruk dat dit overzicht niet compleet is.
 

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’