Wie is ZorgTTP

ZorgTTP is een ervaren en integere partner (Trusted Third Party) die u kan ondersteunen bij het uitwisselen en ontsluiten van databestanden met privacygevoelige informatie. ZorgTTP heeft de kennis, ervaring en techniek in huis om persoonsgegevens zo te bewerken dat ze volledig in overeenstemming met de wettelijke eisen verwerkt en gekoppeld kunnen worden.

Pseudonimisatie, Encryptie & Decryptie

Naast het ontsluiten en uitwisselen van onomkeerbaar gepseudonimiseerde databestanden, biedt ZorgTTP mogelijkheden voor databewerking en -onderzoek, die tot voor kort niet of slechts onder zeer strenge voorwaarden mogelijk waren. In 2011 – 2013 is in samenwerking met de vakgroep Advanced Data Management van het LUMC, TRES (Trusted Reversible Encryption Services) ontwikkeld.

Brochure

Download de brochure 'Transparantie versterkt vertrouwen' (2012)

Download the brochure 'Transparency builds trust' (2012)


 

Bekijk de Sitemap.

‘Al onze medewerkers, intern of extern, zijn specialisten en leveren vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan een hoogwaardige dienstverlening’