‘Het ambitieniveau is hoog, de betrokkenheid bij de klant is groot.’