De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is per 1 juli 2022 gestart met een registratieonderzoek om toe te werken naar een toekomstige, passende bekostiging voor eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv (ELV). Het doel van het onderzoek is om de toekomstige bekostiging beter aan te laten sluiten bij de gewenste praktijk. Binnen het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv zal in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 een registratieverplichting gaan gelden voor de geselecteerde zorgaanbieders. ZorgTTP heeft in opdracht van de NZa een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het beveiligen van informatie afkomstig van diverse zorgaanbieders. In gezamenlijk overleg tussen de NZa, ICT-leveranciers en ZorgTTP zijn de aanleverspecificaties opgesteld. De ICT-leveranciers testen in augustus 2022 de software, vanaf september kunnen de zorginstellingen hun informatie veilig aanleveren. De zorginstellingen worden in augustus door de NZa per brief geïnformeerd over de aanlevering van gegevens.