Optimale bescherming van gevoelige persoonsgegevens

ZorgTTP is gespecialiseerd in het onomkeerbaar pseudonimiseren van persoonsgegevens. Dit betekent dat via de pseudoniemen geen toegang meer kan worden verkregen tot de persoonsgegevens die zijn gebruikt voor de aanmaak van de pseudoniemen.
Iedere keer dat een bepaalde combinatie van persoonsgegevens wordt aangeboden, worden dezelfde pseudoniemen aangemaakt. Hierdoor kan een individu in plaats en tijd worden gelokaliseerd of gevolgd zonder dat persoonsgegevens nodig zijn.
De door ZorgTTP gehanteerde werkwijze maakt het op deze manier mogelijk om privacygevoelige informatie voor beleids- en/of onderzoeksdoeleinden uit te wisselen zonder dat iemands privacy wordt geschonden. Geheel in overeenstemming met de wettelijke regels.

Encryptie & Decryptie

Naast het ontsluiten en uitwisselen van onomkeerbaar gepseudonimiseerde databestanden, biedt ZorgTTP ook mogelijkheden voor databewerking en -onderzoek, die tot voor kort niet of slechts onder zeer strenge voorwaarden mogelijk waren. In 2011 – 2013 is in samenwerking met de vakgroep Advanced Data Management van het LUMC, TRES (Trusted Reversible Encryption Services) ontwikkeld.

Verspreiding PVM DIS 6.0 onder ZIS leveranciers

Geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact op met het SIDIS van de NZa.

>> lees verder

Verzenden PVM DIS niet gelukt?

Wilt U gegevens insturen naar DIS, maar lukt het verzenden niet.

>> lees verder

Klinimetrie Fysiotherapie

Het aanleveren klinimetrie Fysiotherapie voor pluspraktijken is vanaf heden niet meer mogelijk.

>> lees verder

Bekijk de Sitemap.

‘Onze klanten hebben een rotsvast vertrouwen in de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Een vertrouwen waar we trots op zijn en dat we niet mogen beschamen’