Optimale bescherming van gevoelige persoonsgegevens

ZorgTTP is gespecialiseerd in het onomkeerbaar pseudonimiseren van persoonsgegevens. Dit betekent dat via de pseudoniemen geen toegang meer kan worden verkregen tot de persoonsgegevens die zijn gebruikt voor de aanmaak van de pseudoniemen.
Iedere keer dat een bepaalde combinatie van persoonsgegevens wordt aangeboden, worden dezelfde pseudoniemen aangemaakt. Hierdoor kan een individu in plaats en tijd worden gelokaliseerd of gevolgd zonder dat persoonsgegevens nodig zijn.
De door ZorgTTP gehanteerde werkwijze maakt het op deze manier mogelijk om privacygevoelige informatie voor beleids- en/of onderzoeksdoeleinden uit te wisselen zonder dat iemands privacy wordt geschonden. Geheel in overeenstemming met de wettelijke regels.

Encryptie & Decryptie

Naast het ontsluiten en uitwisselen van onomkeerbaar gepseudonimiseerde databestanden, biedt ZorgTTP ook mogelijkheden voor databewerking en -onderzoek, die tot voor kort niet of slechts onder zeer strenge voorwaarden mogelijk waren. In 2011 – 2013 is in samenwerking met de vakgroep Advanced Data Management van het LUMC, TRES (Trusted Reversible Encryption Services) ontwikkeld.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Met de komst van de AVG hebben we onze Algemene Leveringsvoorwaarden geactualiseerd.

>> lees verder

Aankondiging Java 9

Meer informatie over het gebruik van Java 9 en onze softwaremodules vindt u hier.

>> lees verder

Onderhoud CMT- en TRES-platform

Op dinsdag 17 april 2018 worden Windows updates op CMT- en TRES-platform opgebracht.

>> lees verder

Bekijk de Sitemap.

‘Onze klanten hebben een rotsvast vertrouwen in de hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Een vertrouwen waar we trots op zijn en dat we niet mogen beschamen’