Een mooie stap is gezet in het vergroten van de flexibiliteit van de ZorgTTP-software, zónder in te leveren op de veiligheid van de gevoelige gegevens die wij namens onze opdrachtgevers verwerken. Samen met een van onze opdrachtgevers, een biofarmaceutisch bedrijf, hebben we een nieuwe functie ontwikkeld voor de PVM-pseudonimisatiemodule. Die is nu voor alle pseudonimisatieketens beschikbaar. De DOVE-functie maakt het mogelijk om de inputspecificatie van te pseudonimiseren databestanden dynamisch aan te passen met een downloadbaar script.

Data zijn cruciaal voor beleid, onderzoek en vernieuwing in de sector van zorg en welzijn. ZorgTTP helpt organisaties met het passend beveiligen van benodigde gegevens voor deze doeleinden. Pseudonimisatie van gevoelige gegevens is één van de beveiligingsmaatregelen die wij aanbieden. Op deze manier helpen wij onze opdrachtgevers om passende maatregelen te nemen om de privacy te waarborgen.

Met het oog op adequate pseudonimisering maakt ZorgTTP altijd vooraf afspraken met opdrachtgevers over de verwachte input voor en output na pseudonimisering. Bestanden die niet voldoen aan de afgesproken criteria worden niet verwerkt. De criteria worden gecontroleerd op basis van scripts binnen de PVM. In een ideale wereld weet de onderzoeker op voorhand exact welke gegevens nodig zijn voor een bepaald onderzoek. De werkelijkheid kan echter wel eens weerbarstig zijn. Daardoor is er soms vooraf nog geen zekerheid over hoe de te pseudonimiseren dataset eruitziet. Juist dan is het handig dat de gegevensspecificaties kunnen worden aangepast zonder dat een update van de complete module nodig is. Dat was tot nu toe wel het geval bij wijzigingen in de bestandsindeling.

Met de nieuwe DOVE-functie worden de scripts op dynamische wijze gewijzigd. Uiteraard gebeurt dat nog steeds met tussenkomst van de Trusted Third Party. Dit maakt de pseudonimisatieketen weer een stukje flexibeler voor een wendbare gegevensverwerking. En dit met behoud van de vertrouwde veiligheid van de ZorgTTP dienstverlening.

De DOVE-functie is vanaf nu beschikbaar. Bent u benieuwd naar de waarde en werking van DOVE voor uw pseudonimisatieketen? Uw adviseur informeert u graag wat dit kan betekenen voor uw gegevensverwerking.