Downloads

Handleidingen

Handleiding voor het installeren van een Privacy- en Verzend Module.

Beschikbare Privacy- en Verzend Modules

Een aantal opdrachtgevers heeft ons gevraagd de software online beschikbaar te stellen. Wanneer uw software hier niet tussen staat neem dan contact op met de servicedesk.

Release notes gPVM

De release notes van de ZorgTTP generieke Privacy- en Verzend Module.

 

Servicedesk

Onze servicedesk is dagelijks te bereiken van 8:30 – 17:00 uur op: servicedesk@zorgttp.nl of 030-63 60 649 \ 085-00 66 871.

Certificaten

De Privacy- en Verzend Module (PVM) maakt gebruik van een digitaal certificaat voor het beveiligen van de gegevens die u wilt gaan verzenden. U kunt dit certificaat zien als een handtekening waarmee u het bestand dat u gaat aanleveren ondertekent. Wij kunnen hiermee vaststellen dat het bestand van u afkomstig is.

Releasenotes ZorgTTP generieke Privacy- en Verzend Module

Bij het configureren van nieuwe versies van de PVM zal gebruikt worden gemaakt van deze gPVM. In uw PVM kunt u in de map ‘lib’ de gebruikte versie van de gPVM afleiden uit het bestand ‘gpvm.x.x.x.jar’.

releasenotes gPVM 7.1.0

releasenotes gPVM 7.0.0

releasenotes gPVM 6.5.0

DHD
In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit van de patiëntgegevens in het kader van uw aanlevering aan de LBZ.

De huidige Privacy- en Verzend Module is de PVM versie 8.3. Deze PVM ondersteunt de volgende datamodellen: LBZ Medisch 8.0 en 7.0 en LBZ Financieel 23.0 en 22.0.

De huidige datamodellen zijn beschikbaar via de website van DHD.

Indien u niet beschikt over Java 11 of hoger zal tijdens de installatie van de PVM automatisch Java versie 17 op uw computer worden geïnstalleerd.
Indien u zelf Java 11 of hoger voorafgaand aan de PVM installatie wilt installeren, kunt u kiezen voor Java van Adoptium.

Hieronder vindt u de links naar de PVM-DHD. De bijbehorende handleiding voor installatie en gebruik vindt u hier.

Versie 8.3

DIS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt in het landelijke dbc- informatiesysteem (DIS) informatie over gedeclareerde zorg in de gespecialiseerde ggz, basis-ggz, forensische zorg en de medisch specialistische zorg.

Door de aangeleverde gegevens krijgt de NZa inzicht in de zorg die zorgaanbieders leveren. De gegevens zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen uit de dagelijkse zorgpraktijk.

De NZa zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en deelt deze met een aantal publieke instanties. Gegevens worden aan het DIS aangeleverd met behulp van pseudonimisatiesoftware, de privacy en verzendmodule (PVM). U kunt de PVM downloaden op de DIS-portal.

Raadpleeg voor meer informatie de website van de NZa of neem contact op met het Informatie- en Contactcentrum:

Via WhatsApp op 088 – 770 87 70 (de NZa beantwoordt vragen tussen 09:00 en 17:00 uur)
Via e-mail info@nza.nl

 

Nivel Zorgregistraties

Door de komst van de integrale bekostiging, de directe toegankelijkheid van diverse zorgverleners en de aandacht voor preventie in de zorg neemt de verwevenheid van zorgdisciplines en instellingen in de eerstelijnszorg toe. Het Nivel ontwikkelt daarom een multidisciplinair informatiesysteem dat in deze behoefte kan voorzien. ZorgTTP heeft in opdracht van Nivel een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudonimiseren van informatie afkomstig van diverse eerste lijn zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, huisartsenposten, oefentherapeuten, logopedisten, ketenzorgverleners en apothekers.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. U kunt hiervoor ook uw VECOZO systeem certificaat gebruiken. Let u er wel op dat u eerst een overeenkomst met Nivel sluit. Zie voor meer informatie de handleiding.

PVM Nivel 5.1.1

Hieronder vindt u de links naar de PVM Nivel.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

Nivel Register Leren van Data in Verpleeghuizen

U kunt hier de PVM en handleiding downloaden om data aan te leveren voor het Nivel Register Leren van Data in Verpleeghuizen (RLV).

PVM RLV 1.0

Hieronder vindt u de links naar de PVM RLV.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

NZa Eerstelijnsverblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is per 1 juli 2022 gestart met een registratieonderzoek om toe te werken naar een toekomstige, passende  bekostiging voor eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv (ELV). Het doel van het onderzoek is om de toekomstige bekostiging beter aan te laten sluiten bij de gewenste praktijk. Binnen het eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv zal in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 een registratieverplichting gaan gelden voor de geselecteerde zorgaanbieders. ZorgTTP heeft in opdracht van de NZa een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het beveiligen van informatie afkomstig van diverse zorgaanbieders.
Meer informatie over het Registratieonderzoek ELV en Wlz crisiszorg vv vindt u hier.

De volgende zaken zijn voor u op onze website beschikbaar:

  • Aansluitprocedure;
  • Installatie- en gebruikshandleiding;
  • Software;
  • Aanleverspecificaties;
  • Voorbeeldbestanden.

Installatie
Let op: Is Nedap uw leverancier, dan hoeft u de Privacy en Verzendmodule (PVM) niet zelf te installeren. Nedap verzorgt voor u de integratie. U hoeft dus geen software te installeren, krijgt geen brief met activatiecode en hoeft geen testbestanden aan te leveren. Meer informatie vindt u hier.

Voor installatie van de software volgt u de stappen van de PVM NZa ELV installer. Voor het gebruik van de PVM – het valideren van de gebruikte certificaten en het verzenden van gepseudonimiseerde bestanden – is een internetverbinding noodzakelijk.

Let op: Komen uw gegevens uit Gerimedica Ysis? Installeer dan versie 1.0.1 om de bestanden te verzenden.

Certificaat
Voor het aanleveren van bestanden is een digitaal certificaat nodig. In opdracht van de NZa zal ZorgTTP tegen het einde van augustus de geselecteerde deelnemers een activatiecode toesturen. Met deze activatie kunt u in de PVM een certificaat aanmaken. De activatiecode ontvangt u per post.

Aanleverspecificaties
Er is een aanleverspecificatie beschikbaar. Uw softwareleverancier heeft een aanpassing doorgevoerd waarmee het mogelijk wordt om gegevens vast te leggen en – in overeenstemming met de aanleverspecificatie – uit uw registratiesysteem te extraheren.

Voorbeeldbestanden
U kunt met behulp van een tweetal beschikbare voorbeeldbestanden de werking van de PVM ELV testen.
Door een voorbeeldbestand te verwerken kunt u controleren of de geïnstalleerde versie in staat is om een foutloos bestand aan ZorgTTP aan te bieden.

 

De documentatie en voorbeeldbestanden vindt u hier.
De PVM kunt u hieronder downloaden

PALGA

Het bestuur van de Stichting PALGA (Pathologisch en Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) heeft ZorgTTP geautoriseerd om de versleuteling van de identificerende gegevens van cohortonderzoeken uit te voeren. Hieronder vindt u de link naar de PVM Palga CHZ.

De installatie handleiding download u hier.

RVE, GIP, ZPD
Risicoverevening (RVE)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van de Risicoverevening. Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars.
 
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)
In GIP verzamelt het Zorginstituut systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg).
 
Zorgprestaties en declaraties (ZPD)
Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars.
 
De pseudonimisatiesoftware
Neem a.u.b. contact op met de servicedesk als u wilt beschikken over de software, Privacy Verzend Module (PVM), benodigd voor het aanleveren van bestanden voor de RVE, GIP en ZPD.
Akwa GGZ

Data delen met GGZ Dataportaal via Privacy Verzend Module (PVM)

GGZ Dataportaal ondersteunt kwaliteitsnetwerken binnen de GGZ om van elkaar te leren. Deze netwerken kiezen hun eigen meetinstrumenten om de kwaliteit van hun behandelingen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld voor het meten van een afname van klachten; het verbeteren van het functioneren van de patiënt of het meten van patiënttevredenheid. Via GGZ Dataportaal worden de uitkomsten van de behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt, zodat zorgprofessionals in een veilige omgeving van elkaar kunnen leren.

Waarom de PVM gebruiken?
In opdracht van Akwa GGZ heeft ZorgTTP een Privacy Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het aanleveren van data met GGZ Dataportaal. De PVM AKWA zorgt ervoor dat GGZ Dataportaal alleen data ontvangt waarvoor patiënten uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Daarnaast worden de patiëntidentificatiesleutels – het patiëntnummer en het zorgtrajectnummer – gepseudonimiseerd voordat de data bij GGZ Dataportaal binnenkomt. Tenslotte wordt het viercijferige postcodegebied omgezet in de Sociaal Economische Status (SES) en de Urbanisatiegraad (URB) van een patiënt.

Hieronder staan de links naar de PVM Akwa GGZ. De installatiehandleiding download je hier.

CBS

In opdracht van en in afstemming met CBS voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van deze gegevens.


De pseudonimisatiesoftware
Neem a.u.b. contact op met de servicedesk als u wilt beschikken over de software, Privacy Verzend Module (PVM), benodigd voor het aanleveren van bestanden aan CBS.
 
LADIS
In opdracht van de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS).
LADIS is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg en de verslavingszorgreclassering. LADIS wordt beheerd door de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) te Houten.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden. Hieronder vindt u de links naar de PVM LADIS. De installatiehandleiding downloadt u hier.

Santeon FarmaDatabase

In opdracht van en in afstemming met Santeon voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van gegevens.

De pseudonimisatiesoftware

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM Santeon FarmaDatabase 1.2.
De installatiehandleiding downloadt u hier.

SpoedZorgNet

In opdracht van en in afstemming met SpoedZorgNet voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM SpoedZorgNet 1.1.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

Stichting Dataplatform Midden-Holland

ZorgTTP heeft in opdracht van Stichting Dataplatform Midden-Holland een pseudonimisatieketen ontwikkeld waarmee gegevens door middel van de Privacy- en Verzend Module (PVM) gepseudonimiseerd kunnen worden aangeleverd.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig.
Dit certificaat kunt u aanvragen bij de Servicedesk.

Hieronder vindt u de links naar de PVM Stichting Dataplatform Midden-Holland.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

SFK

In opdracht van en in afstemming met SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM SFK 3.4
De installatiehandleiding downloadt u hier.

AZO

In opdracht van en in afstemming met Acute zorgregio oost (AZO) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM AZO 2.1.
De installatiehandleiding downloadt u hier.

UMCG UCP
Voor de afdeling UCP van het UMCG voert ZorgTTP voor verschillende onderzoekstrajecten middels RQ-MIS en RoQua, de pseudonimisatie uit.
Deelnemende partijen zoals GGZ instellingen kunnen hieronder de PVM downloaden, om hun bestanden voor pseudonimisatie aan te bieden. Hieronder vindt u de links naar de PVM UMCG UCP. De installatiehandleiding downloadt u hier.
VOLANDIS
In opdracht van en in afstemming met Volandis (kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
U kunt hier de PVM Volandis versie 2.3 downloaden.

VUmc A-PROOF
Binnen de A-PROOF studie wordt op basis van retrospectieve data een op tekstmining gebaseerd datascience model ontwikkeld dat in staat is om functionele uitkomsten voor de individuele patient met COVID-19 te herkennen en te voorspellen.

Voor de beveiliging van persoonsgegevens kan gebruik worden gemaakt van de Privacy- en Verzend Module (PVM) VUmc A-PROOF.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. Neemt u hiervoor contact op met de Servicedesk.

PVM VUmc A-PROOF 1.0 

Hieronder vindt u de links naar de PVM VUmc A-PROOF.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.