Downloads

Handleidingen

Handleiding voor het installeren van een Privacy- en Verzendmodule

Beschikbare Privacy- en Verzendmodules

Een aantal opdrachtgevers heeft ons gevraagd de software online beschikbaar te stellen. Wanneer uw software hier niet tussen staat neem dan contact op met de servicedesk.

Servicedesk

Onze servicedesk is dagelijks te bereiken van 8:30 – 17:00 uur op: servicedesk@zorgttp.nl of 030-63 60 649.

Certificaten

De Privacy en Verzend Module (PVM) maakt gebruik van een digitaal certificaat voor het beveiligen van de gegevens die u wilt gaan verzenden. U kunt dit certificaat zien als een handtekening waarmee u het bestand dat u gaat aanleveren ondertekent. Wij kunnen hiermee vaststellen dat het bestand van u afkomstig is.

DHD

In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit van de patiëntgegevens in het kader van uw aanlevering aan de LBZ.

De nieuwe PVM 7.0 ondersteunt de nieuwe datamodellen, versie 7.0 voor LBZ Medisch en versie 22.0 voor LBZ Financieel. Daarnaast ondersteunt de PVM 7.0 ook de datamodellen met versie 6.0 voor LBZ Medisch en versie 21.0 voor LBZ Financieel. Bovengenoemde datamodellen zijn beschikbaar via de website van DHD. Om deze datamodellen aan te leveren dient u gebruik te maken van de PVM 7.0.

Indien u niet beschikt over Java 9 of hoger zal tijdens de installatie van de PVM automatisch Java versie 11 op uw computer worden geïnstalleerd.
Indien u zelf Java 9 of hoger voorafgaand aan de PVM installatie wilt installeren is dit mogelijk via de website: https://adoptopenjdk.net.

Hieronder vindt u de links naar de PVM-DHD en bijbehorende handleidingen voor de installatie en gebruik.

Versie 7.0 (per 7 januari 2019, op basis van aangepaste datamodellen)

DIS

In het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) wordt alle informatie over DBC’s verzameld.

Het DIS bevat informatie over bijvoorbeeld de geleverde zorg, de kosten van de zorg en gegevens over wachtlijsten van ziekenhuizen. Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit de basisadministratie van ziekenhuizen. Zij hoeven maar één keer informatie te leveren aan het DIS, waarna deze onder strikte voorwaarden aan meerdere instanties kan worden doorgegeven. Dit voorkomt aparte informatiestromen van ziekenhuizen naar instanties.

Het DIS is opgericht door verschillende partijen uit de zorgsector en bestaat uit een uitvoeringsorganisatie en een databank voor DBC- en wachtlijstinformatie (een ‘datawarehouse’). De sector heeft zelf vastgesteld welke gegevens aan het DIS aangeleverd moeten worden en welke partijen bepaalde gegevens mogen ontvangen van het DIS. De afspraken hierover liggen vast in de Minimale Data Set (MDS). De MDS vindt u terug op de website van DIS.

De pseudonimisatiesoftware benodigd voor het aanleveren van DIS gegevens kan worden gedownload via het DIS-portal.
Voor nadere informatie over de aanlevering aan DIS kunt u contact opnemen met:

Informatie- en Contactcentrum
E-mail: info@nza.nl
Telefoon: 088-770 8 770

ZOOM

Ten behoeve van de aanlevering van gegevens aan de door GGD Amsterdam ontwikkelde ZOOM-database, om de beoordelingen met de Zelfredzaamheid-Matrix in de openbare zorg beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsondersteuning, heeft ZorgTTP een Privacy en Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het pseudonimiseren van deze gegevens.

PVM GGD ZOOM 2.1

Hieronder vindt u de links naar de PVM GGD ZOOM en de Snelstartgids voor aanlevering van gegevens aan de GGD Amsterdam.

NIVEL

Door de komst van de integrale bekostiging, de directe toegankelijkheid van diverse zorgverleners en de aandacht voor preventie in de zorg neemt de verwevenheid van zorgdisciplines en instellingen in de eerstelijnszorg toe. Het NIVEL ontwikkelt daarom een multidisciplinair informatiesysteem dat in deze behoefte kan voorzien. ZorgTTP heeft in opdracht van NIVEL een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudonimiseren van informatie afkomstig van diverse eerste lijn zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, huisartsenposten, oefentherapeuten, ketenzorgverleners en apothekers.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig.
Dit certificaat kunt u aanvragen bij het NIVEL.

PVM NIVEL 3.0.1 (Java 11)

Indien u niet beschikt over Java 9 of hoger zal tijdens de installatie van de PVM automatisch Java versie 11 op uw computer worden geïnstalleerd.
Indien u zelf Java 9 of hoger voorafgaand aan de PVM installatie wilt installeren is dit mogelijk via de website: https://adoptopenjdk.net.

Hieronder vindt u de links naar de PVM NIVEL.
De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

PALGA

Het bestuur van de Stichting PALGA (Pathologisch en Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) heeft ZorgTTP geautoriseerd om de versleuteling van de identificerende gegevens van cohortonderzoeken uit te voeren. Hieronder vindt u de links naar de PVM Palga CHZ. De bijbehorende handleiding voor de installatie en gebruik vindt u hier.

RVE, GIP, ZPD
Risicoverevening (RVE)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van de Risicoverevening. Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars.
 
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)
In GIP verzamelt het Zorginstituut systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg).
 
Zorgprestaties en declaraties (ZPD)
Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars.
 
De pseudonimisatiesoftware
Neem a.u.b. contact op met de servicedesk als u wilt beschikken over de software, Privacy Verzend Module (PVM), benodigd voor het aanleveren van bestanden voor de RVE, GIP en ZPD.
VOLANDIS

In opdracht van en in afstemming met Volandis (kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
U kunt hier de PVM Volandis versie 1.4 (32- en 64-bit versie) en de ‘Snelstartgids’ in een zip bestand downloaden.

SFK

In opdracht van en in afstemming met SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.
Hieronder vindt u de links naar de PVM SFK 3.0.
De installatiehandleiding downloadt u hier.

UMCG UCP
Voor de afdeling UCP van het UMCG voert ZorgTTP voor verschillende onderzoekstrajecten middels RQ-MIS en RoQua, de pseudonimisatie uit.
Deelnemende partijen zoals GGZ instellingen kunnen hieronder de PVM downloaden, om hun bestanden voor pseudonimisatie aan te bieden. Hieronder vindt u de links naar de PVM UMCG UCP. De installatiehandleiding downloadt u hier.

We vragen u contact op te nemen met de servicedesk van ZorgTTP voor het aanmaken van een digitaal certificaat in de PVM.