Downloads

Handleidingen

Handleiding voor het installeren van een Privacy- en Verzendmodule

Beschikbare Privacy- en Verzendmodules

Een aantal opdrachtgevers heeft ons gevraagd de software online beschikbaar te stellen. Wanneer uw software hier niet tussen staat neem dan contact op met de servicedesk.

Servicedesk

Onze servicedesk is dagelijks te bereiken van 8:30 – 17:00 uur op: servicedesk@zorgttp.nl of 030-63 60 649.

Certificaten

De Privacy en Verzend Module (PVM) maakt gebruik van een digitaal certificaat voor het beveiligen van de gegevens die u wilt gaan verzenden. U kunt dit certificaat zien als een handtekening waarmee u het bestand dat u gaat aanleveren ondertekent. Wij kunnen hiermee vaststellen dat het bestand van u afkomstig is.

DHD

In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit van de patiëntgegevens in het kader van uw aanlevering aan de LBZ. Per 1 januari 2017 gelden aangepaste datamodellen voor DHD. Deze datamodellen (versie 6.0 voor LBZ-medisch en versie 2.1.0 voor LBZ-financieel) zijn beschikbaar via de website van DHD. Om deze datamodellen aan te leveren dient u gebruik te maken van de PVM 6.0.

Hieronder vindt u de links naar de PVM-DHD en bijbehorende handleidingen voor de installatie en gebruik.

Versie 6.0 (per 2 januari 2017, op basis van aangepaste datamodellen)

 

DIS
In het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) wordt alle informatie over DBC’s verzameld.

 

 

Het DIS bevat informatie over bijvoorbeeld de geleverde zorg, de kosten van de zorg en gegevens over wachtlijsten van ziekenhuizen. Deze informatie is rechtstreeks afkomstig uit de basisadministratie van ziekenhuizen. Zij hoeven maar één keer informatie te leveren aan het DIS, waarna deze onder strikte voorwaarden aan meerdere instanties kan worden doorgegeven. Dit voorkomt aparte informatiestromen van ziekenhuizen naar instanties.

Het DIS is opgericht door verschillende partijen uit de zorgsector en bestaat uit een uitvoeringsorganisatie en een databank voor DBC- en wachtlijstinformatie (een ‘datawarehouse’). De sector heeft zelf vastgesteld welke gegevens aan het DIS aangeleverd moeten worden en welke partijen bepaalde gegevens mogen ontvangen van het DIS. De afspraken hierover liggen vast in de Minimale Data Set (MDS). De MDS vindt u terug op de website van DIS.

De pseudonimisatiesoftware benodigd voor het aanleveren van DIS gegevens kan worden gedownload via het DIS-portal.
Voor nadere informatie over de aanlevering aan DIS kunt u contact opnemen met:

Service- en Informatiecentrum DIS
E-mail: info@dbcinformatiesysteem.nl
Telefoon: 030 – 285 08 11

EFP
Ten behoeve van de aanlevering van gegevens aan de databanken die worden beheerd door het EFP (zoals de LDR-tbs en de FPA databank) heeft ZorgTTP een nieuwe versie Privacy en Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het pseudonimiseren van deze gegevens.
De nieuwe versie van de PVM EFP is o.a. ontwikkeld om voorbereid te zijn op eventuele toekomstige wijzigingen in databanken van EFP.
Wat wordt er van u verwacht:
1. Download hier de nieuwe versie van PVM EFP inclusief de installatiehandleiding.

2. Verwijder de oude versie van de PVM EFP. Deze kan niet meer gebruikt worden.

3. Installeer de gedownloade PVM EFP. Hiervoor hebt u de activatiecode nodig die door ZorgTTP per brief aan u is verstrekt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Olmo Landman, via olandman@efp.nl.
ZOOM
Ten behoeve van de aanlevering van gegevens aan de door GGD Amsterdam ontwikkelde ZOOM-database, om de beoordelingen met de Zelfredzaamheid-Matrix in de openbare zorg beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsondersteuning, heeft ZorgTTP een Privacy en Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het pseudonimiseren van deze gegevens.

PVM GGD ZOOM 2.1

Download hier de Microsoft 32-bits Windows installer en de Snelstartgids voor aanlevering van gegevens aan de GGD Amsterdam.

Download hier de Microsoft 64-bits Windows installer en de Snelstartgids voor aanlevering van gegevens aan de GGD Amsterdam.

LADIS
Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) is een nationale gegevensverzameling voor de ambulante en klinische verslavingszorg. Doel van het LADIS is het verzamelen van gegevens over de verslavingszorg op landelijk niveau ten behoeve van beleidsevaluatie, benchmarking en signalering van ontwikkelingen binnen de ambulante en klinische verslavingszorg, waaronder de verslavingszorg-reclassering. Hiermee is het LADIS een belangrijke bron voor informatie over drugsgebruik. Het LADIS wordt beheerd door de stichting IVZ in opdracht van het ministerie van VWS. Het LADIS is een landelijk dekkend informatiesysteem en is in staat unieke personen door de jaren heen te volgen in hun contact met hulpverleningsinstanties. LADIS is sinds 1986 operationeel.

 

 

PVM LADIS 2.0

Voor het aanleveren van gegevens aan het LADIS heeft ZorgTTP een Privacy en Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het pseudonimiseren van deze gegevens.

Download hier de installer en de handleiding voor de aanlevering van gegevens aan het LADIS.

MEDIQ
Ten behoeve van de aanlevering van gegevens aan SiRM voor het Programma Geïntegreerde Farmaceutische Zorg van Mediq heeft ZorgTTP een Privacy en Verzend Module (PVM) ontwikkeld voor het pseudonimiseren van deze gegevens.

PVM Mediq – Geïntegreerde Farmaceutische Zorg 1.0

Download hier Microsoft Windows 32-bits installer en handleiding voor aanlevering van gegevens aan SiRM.

Download hier Microsoft Windows 64-bits installer en handleiding voor aanlevering van gegevens aan SiRM.

NAZZ
In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Zwolle heeft ZorgTTP een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudonimiseren van informatie afkomstig van diverse ketenpartners in de acute zorg. Met behulp van de Privacy Verzend Module (PVM) zullen de door u aan te leveren bestanden inzake de Meetperiode Acute Zorg Zwolle van hun identificerende persoonsgegevens worden ontdaan. Hieronder vind u de PVM software en bijbehorende handleiding voor installatie en gebruik van de PVM.
Om de PVM te kunnen installeren heeft u een digitaal certificaat nodig. Hier heeft u van ZorgTTP een email en brief over ontvangen.

PVM Netwerk Acute Zorg Zwolle

Klik hier om de ‘Handleiding Installatie en Gebruik PVM Netwerk Acute Zorg Zwolle 1.0’ te downloaden

Klik hier om de Windows applicatie voor de installatie van de ‘PVM Netwerk Acute Zorg Zwolle’ te downloaden

NIVEL
Door de komst van de integrale bekostiging, de directe toegankelijkheid van diverse zorgverleners en de aandacht voor preventie in de zorg neemt de verwevenheid van zorgdisciplines en instellingen in de eerstelijnszorg toe. Het NIVEL ontwikkelt daarom een multidisciplinair informatiesysteem dat in deze behoefte kan voorzien. ZorgTTP heeft in opdracht van NIVEL een pseudonimisatieketen ontwikkeld voor het pseudonimiseren van informatie afkomstig van diverse eerste lijn zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, huisartsenposten, oefentherapeuten, ketenzorgverleners en apothekers.

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig.
Dit certificaat kunt u aanvragen bij het NIVEL.

PVM NIVEL 2.3

Klik hier om de installatiehandleiding PVM NIVEL 2.3 te downloaden

Klik hier om de Windows 32-bits installer voor de PVM NIVEL 2.3 te downloaden

Klik hier om de Windows 64-bits installer voor de PVM NIVEL 2.3 te downloaden

Klik hier om de Linux installer voor de PVM NIVEL 2.3 te downloaden

Klik hier om de Mac installer voor de PVM NIVEL 2.3 te downloaden

PALGA
Het bestuur van de Stichting PALGA (Pathologisch en Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) heeft ZorgTTP geautoriseerd om de versleuteling van de identificerende gegevens van cohortonderzoeken uit te voeren.

 

 

Klik hier om de documentatie en applicatie te downloaden.

RVE, GIP, ZPD
Risicoverevening (RVE)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit in het kader van de Risicoverevening. Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars.
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)
In GIP verzamelt het Zorginstituut systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg).
Zorgprestaties en declaraties (ZPD)
Met ZPD verdiept het Zorginstituut voor de uitvoering van zijn taken de bestaande gegevensstromen met declaratiegegevens van de zorgverzekeraars.
De pseudonimisatiesoftware
Neem a.u.b. contact op met de servicedesk als u wilt beschikken over de software, Privacy Verzend Module (PVM), benodigd voor het aanleveren van bestanden voor de RVE, GIP en ZPD.
SBG
In opdracht van de zorgaanbieder en in afstemming met Stichting Benchmark GGZ  voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

 

 

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.

Versie 4.1

Stichting Vrijgevestigden ROMmen
In opdracht van Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit om databestanden te kunnen uitwisselen zonder herleidbaarheid naar de persoon.

De pseudonimisatie software

De software, Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.

Windows applicatie:
Klik hier om de PVM installer voor Windows te downloaden.

Mac applicatie:
Klik hier om de PVM installer voor Mac te downloaden.

Softwareleveranciers dienen de PVM SVR via de Wiki van Infinitcare te downloaden.

In opdracht van Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voert ZorgTTP de pseudonimisatie uit om databestanden te kunnen uitwisselen zonder herleidbaarheid naar de persoon.

De pseudonimisatie software

De software, Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.

VOLANDIS
In opdracht van en in afstemming met Volandis (kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector) voert ZorgTTP de pseudonimisatie van gevoelige gegevens uit ten behoeve van de beveiliging van die gegevens.

De pseudonimisatie software

Deze software, de Privacy Verzend Module (PVM), is benodigd voor het aanleveren van bestanden.

U kunt hier de PVM Volandis versie 1.4 (32- en 64-bit versie) en de ‘Snelstartgids’ in een zip bestand downloaden.

UMCG UCP
Voor de afdeling UCP van het UMCG voert ZorgTTP voor verschillende trajecten, zoals IMPROVE en RoQua, de pseudonimisatie uit.

Deelnemende partijen zoals GGZ instellingen kunnen hieronder de PVM downloaden, om hun bestanden voor pseudonimisatie aan te bieden.

Download hier de PVM UMCG UCP inclusief de installatiehandleiding.

We vragen u contact op te nemen met de servicedesk van ZorgTTP voor het aanmaken van een digitaal certificaat in de PVM.