Informatie Privacy- en Verzendmodule (PVM) voor DIS

Informatie Privacy- en Verzendmodule (PVM) voor DIS

Op 23 september 2020 is een nieuwe versie van de Privacy- en Verzendmodule (PVM) beschikbaar gekomen voor het DBC Informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit, te weten de PVM 8.1 voor Windows, Mac en Linux.

Als zorgaanbieder of softwareleverancier kunt u gebruik maken van de nieuwe software voor de gegevensaanlevering aan DIS. De nieuwe software kunt u downloaden met uw DIS-account via het DISportal.

U kunt de PVM 8.0.0 en 8.0.1 gebruiken tot 1 januari 2021. We adviseren u voor die datum over te stappen naar de PVM 8.1.

De PVM 7.1.1 wordt inmiddels (sinds 1 november 2020) niet meer ondersteund.

Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit of neem contact met hen op per e-mail via info@nza.nl of via WhatsApp op 088-770 8 770 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur).

Onderbreking beschikbaarheid CMT pseudonimisatie platform op 9 juli 2020

Onderbreking beschikbaarheid CMT pseudonimisatie platform op 9 juli 2020

Op donderdag 9 juli 2020 zal onze Centrale Module TTP (CMT), het hart van ons pseudonimisatie platform, gedurende een beperkte periode niet beschikbaar zijn. Wij reserveren hiervoor een tijdsvenster van 17.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur.

Tijdens de onderbreking kan de PVM niet worden gebruikt om berichten in te sturen. Gebruikers krijgen een foutmelding omdat het CMT het bericht niet kan ontvangen. Alsnog aanleveren kan zodra het CMT weer beschikbaar is. De DRM zal ook geen berichten van het CMT kunnen ontvangen. Wanneer de DRM in een automatisch proces contact met het CMT legt, verzoeken wij u passende maatregelen te nemen.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben en zijn beschikbaar voor verdere toelichting of vragen. U kunt contact met ons opnemen via ons nummer 030 – 63 60 649 of servicedesk@zorgttp.nl. Wij staan u graag te woord.

 

Intrekking Quo Vadis G4 CA

Intrekking Quo Vadis G4 CA

ZorgTTP maakt voor het beveiligen van het berichtenverkeer gebruik van digitale certificaten. Deze certificaten worden afgenomen bij een hiervoor gekwalificeerde leverancier; Quo Vadis Trustlink B.V.
Maandag 24 februari heeft Quo Vadis ons meegedeeld dat de “QuoVadis Issuing Certificate Authority (CA) G4” op 31 maart 2020 wordt ingetrokken. Er is bij audits gebleken dat deze niet meer aan de recente beveiligingseisen voldoet. Voor de duidelijkheid; er is geen sprake van een beveiligingsincident.

Update: De intrekkingsdatum is in verband met de COVID-19 crisis uitgesteld tot uiterlijk 29 april 2020.

Zie de technische toelichting onder dit bericht voor de technische details.

Impact

Een eerste inventarisatie heeft uitgewezen dat momenteel 134 certificaten actief zijn die zullen worden ingetrokken. Een beperkt deel van de certificaten die geraakt worden door het intrekken van de CA wordt gebruikt als zogenaamd route certificaat. Dit type certificaat wordt binnen onze verwerkingen gebruikt om berichten bestemd voor onze opdrachtgevers te versleutelen vanaf de verzendende organisatie en heeft daarmee een belangrijke rol in de pseudonimisatie ketens. Na het intrekken van de CA zal zonder verdere actie het aanleveren van gegevens onmogelijk worden voor routes die een Quo Vadis G4 certificaat gebruiken.

Acties

Wij stellen met spoed nieuwe versies van onze software met nieuwe certificaten beschikbaar en hebben de partijen die het betreft hierover gericht geïnformeerd. Wij proberen daarbij de overlast waar mogelijk te beperken door de aanpassing te combineren met reeds geplande updates.

De ervaring leert dat na het beschikbaar stellen van nieuwe softwareversies door ZorgTTP de tijd die nodig is voor installatie van de software in gebruikersomgevingen sterk uiteen kan lopen.

Voor met name grotere organisaties kan het weken tot maanden duren voordat de software aan gebruikers beschikbaar is gemaakt. Voor deze organisaties stellen we een work-around beschikbaar waarbij het certificaat handmatig kan worden vervangen in de bestaande installatie. Wij leveren hiervoor technische ondersteuning in de vorm van documentatie en beschikbaarheid van onze servicedesk voor begeleiding op afstand.

Tot slot

Wij hadden hier uiteraard eerder door Quo Vadis van op de hoogte gebracht willen worden en hebben onderzocht of uitstel mogelijk is. Dat is helaas niet het geval. Daarom moeten we noodgedwongen actie ondernemen. We doen ons uiterste best om de gebruikers optimaal te ondersteunen bij het installeren van de nieuwe software.

Onze welgemeende verontschuldigingen voor de ontstane situatie.

Technische toelichting:

De Quo Vadis G4 Issuing CA zal worden ingetrokken omdat deze technisch gezien in staat is om TLS certificaten aan te maken die gebruikt kunnen worden voor het beveiligen van browsers. In het toepassingsgebied voor de CA had deze optie uitgeschakeld moeten worden door QuoVadis. Grote browser leveranciers verenigd in het CA/Browser forum hebben besloten dat dit een onaanvaardbaar beveiligingsrisico is en daarom het intrekken afgedwongen.

Onderzoek met gepseudonimiseerde data naar personen met verward gedrag

Onderzoek met gepseudonimiseerde data naar personen met verward gedrag

Recent is het onderzoeksrapport naar personen met verward gedrag in Flevoland gepubliceerd. GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben gezamenlijk met 13 Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Een mooi rapport met leerzame en nuttige bevindingen voor verdere verbetering van de zorg op basis van gepseudonimiseerde data (via ZorgTTP).

URL:
https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/uniek-onderzoek-naar-personen-met-verward-gedrag-in-flevoland