19 januari update CMT- en TRES-platform

19 januari update CMT- en TRES-platform

19 januari 2021 17.00 – 18.00 uur Update CMT- en TRES-platform

Dinsdag 19 januari worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates voor 2021 is:

 • 19 januari 2021
 • 16 februari 2021
 • 16 maart 2021
 • 20 april 2021
 • 18 mei 2021
 • 15 juni 2021
 • 20 juli 2021
 • 17 augustus 2021
 • 21 september 2021
 • 19 oktober 2021
 • 16 november 2021
 • 21 december 2021

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.