Er is een update over dit bericht >

Onze software modules voor het verzenden en ontvangen van gegevens maken gebruik van Java. Onlangs is door Oracle Java versie 9 beschikbaar gesteld. Deze versie wordt vooralsnog niet actief aangeboden aan gebruikers. Dat zal naar verwachting in de loop van 2018 wel het geval zijn.

Aanpassing van onze software

Uit analyse blijkt dat, waar een Java update doorgaans geen gevolgen heeft voor de werking van onze software, de wijzigingen nu van zodanige aard zijn dat we de software moeten aanpassen. Wij werken actief aan het voorbereiden van onze software op de nieuwe versie van Java. Er zal tijdig een nieuwe versie van onze software aan u beschikbaar worden gesteld. Uiteraard wordt u door ons op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.

Wat moet ik doen?

Omdat Java 9 nog niet automatisch wordt aangeboden als de standaard Java versie hoeft u op dit moment helemaal niets te doen. Wij vragen u wel tot nader bericht geen handmatige updates uit te voeren naar Java 9. Mocht u deze versie willen gebruiken, neem dan alstublieft contact met ons op om de opties te bespreken.

Voor eventuele vragen rondom dit bericht kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@zorgttp.nl