16 Juli update CMT- en TRES-platform

16 Juli update CMT- en TRES-platform

Woensdag 16 juli worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De planning m.b.t. de Linux/Windows updates voor 2024 is

  • 20/08/2024
  • 17/09/2024
  • 15/10/2024
  • 19/11/2024
  • 17/12/2024

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.