20 juli 2021 17.00 – 18.00 uur Update CMT- en TRES-platform

Dinsdag 20 juli worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates voor 2021 is:

  • 20 juli 2021
  • 17 augustus 2021
  • 21 september 2021
  • 19 oktober 2021
  • 16 november 2021
  • 21 december 2021

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.