18 augustus 2020 17.00 – 18.00 uur Update CMT- en TRES-platform

Dinsdag 18 augustus worden tussen 17.00 en 18.00 uur de maandelijkse OS-updates op onze servers van het CMT (Centrale Module TTP) en het TRES-platform opgebracht. Hierdoor zullen CMT en TRES binnen genoemde tijdspanne kortstondig niet bereikbaar zijn.

De voorlopige planning m.b.t. de Windows updates voor 2020 is:

  • 18 augustus
  • 15 september
  • 26 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Aan het begin van iedere maand wordt de definitieve datum bekend voor de betreffende maand en deze wordt dan op onze website gepubliceerd.